« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Informace voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky ve dnech 27. a 28…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místu konání voleb - 2. kolo.docx [0,45 MB]
OBECNÍ ÚŘAD NERATOV
Neratov 12,533 41 Lázně Bohdaneč,IČ: 005 80 686,č.ú.1205508339/0800,tel.: 606 660 241,e-mail: obec@neratov-novinsko.cz
<br>
Informace voličům o době a místě konání II.kola volby prezidenta
České republiky ve dnech 27.a 28.ledna 2023
v obci Neratov
V souladu s ustanovením § 34 odst.1 písm.b) zákona č.275/2012 Sb <.>,o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),ve znění pozdějších předpisů <,>
informuji voliče <,>
že II.kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční
v pátek 27.ledna 2023 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 28.ledna 2023 v době od 8:00 do 14:00 hodin <.>
<br> Místem konání voleb
1.ve volebním okrsku č.1
je volební místnost se sídlem: Obecní úřad Neratov,Neratov 12,533 41 Lázně Bohdaneč s bezbariérovým přístupem pro voliče s pobytem na území vymezeném:
obcí Neratov <.>
Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
Hlasovací lístky volič obdrží přímo ve volební místnosti <.>
Je-li volič vybaven voličským průkazem pro II.kolo volby prezidenta republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu),může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky,popř.v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu <.>
V Neratově dne 14.1.2023 ……………………………
XXXXXXXX XXXXXXXXX
starosta
Stránka X z X

Načteno

edesky.cz/d/5902979


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz