« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Změna nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/003180 -S ze dne 5.1.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Změna nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/003180 -S (845.21 kB)
___—“___„__._ „.<.>.<.> -.„___—_.' Městský úřad Březnice Náměstí čp.11,- podatelna -
<br> 7235255
<br> „„.„l IMNNWMWllmlMQMMHWM
<br> svspesBc1
<br> Došlo
<br> ! l 3 —01— 2023
<br> č.j.SVS/2023/007912-S
<br> __l Nařízení Státní veterinární správy
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj jako místně a věcně příslušný správní orgán podle 5 49 odst.1 písm.c),a dále dle 5 54 odst.2 písm.a) a odst.3 zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením š 75a odst.1,2 a 4 veterinárního zákona,a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“),v platném znění,a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízerí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení L rčitých nákaz uvedených na seznamu,(dále jen „nařízení Komise 2020/687“) nařizuje následující
<br> změnu nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/2023/003180-S ze dne 5.1.2023
<br> vyhlášených v souvislosti s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Kožlí u Myštic [700835] na území Jihočeského kraje <.>
<br> Čl.1 Změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření
<br> (1) V článku 3 odst.1 nařízení Státní veterinární správy SVS/20231003180-S ze dne 5.1.2023 se vypouští písm.e) zákaz lovu pernaté zvěře;
<br> (2) Dosavadní písmeno f) až i) se mění na e) až h) <.>
<br> (3) Ostatní ustanovení nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/2023/003180-S ze dne 5.1.2023 zůstávají beze změn <.>
<br> Čl.2 Společná a závěrečná ustanovení
<br> (1) Toto nařízení nabývá podle 5 2 odst.1 a 5 4 odst.1 a 2 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu ohrožení života,z...

Načteno

edesky.cz/d/5898086

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz