« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci III/00416 v Březnici + označení záboru odstavného pruhu na MK v ulici Na Spořilově

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh DIO - mapa (872.86 kB)
Z><WI U_O - Z>._.>Om2_ _u=._<_C _wOrmmO.<.> mnmNzčm
<br> “ <.>
<br> zumůoš 33.<.> „!=-.<.> <.>
<br> Sedm dl
<br> „.<.>.m
<br> < kč 5 O „šatům—2 a uo 4m
<br> u_n—mai:.<.>.: „fanu-„EE
<br> „a
<br>._ \ 251.8
<br> Šmč z>q>omzm woNom
<br> >
<br> Šem %$ <.>
<br> 33
<br> + a v? z>4>amz.„€me ŠŠŠ no<mnmz< wm>oo<z=A meumžc z> zmwmízm U_bczoC ccm: 3
<br> z><m1 c_o - z>q>omzq _„Fšc wormmo - mmmmzňm - Šwom ooma><zmzo _umczc
<br> J
<br>.<.> _.W.:.<.>.<.>.„\í\.Uw|\.<.>,<.>.\ » n.<.> +
<br>.a
<br>.n.<.>.:.<.>.<.>.„.n.; _ _ „„WH ; *.<.> || “__ „.<.>.M-.šlFŠ_\„ŠÉ až
<br> ammšz Šmomc - Š.- „Ž.BB
<br> 'HA„ mum '" „ Gum '".<.>.unu
<br> É m3 E ma E m3 Ě mam REM m3 a ma
<br> _; Eg Es
<br> UN mmm mcom OmŠmzo q cze _unmomš quia
Opatření_obecné_povahy (386.95 kB)
Váš dopis:
Spisová značka: SZ MeUPB 02793/2023
Číslo jednací: MeUPB 02793/2023/OSH/Vel
Datum: 10.01.2023
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXX,DiS <.>
E-mail: dana.velasova@pribram.eu
Telefon: 318 402 528
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Příbram,Odbor silničního hospodářství,jako příslušný správní orgán dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v platném
znění a podle ust.§ 171 a ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád),na základě posouzení
žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci III/00416 + MK v Březnici <,>
podané dne 04.01.2023 žadatelem CZECH ANGLO PICTURES s.r.o <.>,IČO: 06554636,Bezová 1658/1 <,>
Braník,147 00 Praha 4 (dále jen „žadatel“),a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR <,>
<br>
<br> stanovuje
<br>
v souladu s ustanovením § 124 odst.6 a na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) výše uvedeného
zákona ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích (v platném znění) <,>
<br>
přechodnou úpravu provozu
<br>
na pozemní komunikaci III/00416 + MK v Březnici za níže uvedených podmínek pro její realizaci:
<br>
1.Druh úpravy: přechodná
2.Způsob úpravy: Umístění přechodného dopravního značení (DZ),které bude provedeno
<br> podle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),odsouhlaseného Policií ČR,KŘ DI
Příbram pod č.j.KRPS-3038-2/ČJ-2023-011106,které je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> 3.Na komunikacích: III/00416 + MK v Březnici <.>
4.Místo: silnice III/00416 v Březnici + označení záboru odstavného pruhu na MK v ulici Na
<br> Spořilově <.>
5.Důvod úpravy: natáčení filmu BOLERO <.>
6.Termín stanovení úpravy provozu: 16.1.-20.1.2023 <.>
7.Odpovědná osoba: XXXXXX XXXXXX – Assistent location mana...

Načteno

edesky.cz/d/5895060

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz