« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Rozpočet obce na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení zde
NA ROK 2023
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Kč
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 1200000,00
<br> 0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 50000,00
<br> 0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 200000,00
<br> 0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1500000,00
<br> 0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 3535000,00
<br> 0000 1337 Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad 6000,00
<br> 0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 4500,00
<br> 0000 1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 252000,00
<br> 0000 1361 Příjem ze správních poplatků 2000,00
<br> 0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her 50000,00
<br> 0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 430000,00
<br> 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob 418000,00
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 94830,00
<br> 1031 Pěstební činnost 50000,00
<br> 2141 Vnitřní obchod 40000,00
<br> 3111 Mateřské školy 19000,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 20000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 10000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 127000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 5500,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 83000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 63000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 6000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50000,00
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
8215830,00
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Kč
<br> 1031 Pěstební činnost 481200,00
<br> 2141 Vnitřní obchod 40000,00
<br> 3111 Mateřské školy 274000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 20815,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 2000,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 363000,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.21000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 16360,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 22000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 150000,00
<br> 3631 Veř...

Načteno

edesky.cz/d/5862138

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz