« Najít podobné dokumenty

Obec Kyšice (Kladno) - Informace pro občany č. 4/22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyšice (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde k nahlédnutí (1.05 MB)
Informace pro občanv z Obecního úřadu Kvšice č'.4/22
<br> Poplatky za komunální odpad
<br> Poplatek za komunální odpad se řídí schválenou Obecně závaznou vyhláškou č.1/22 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ze dne 12.12.2022.Podle této vyhlášky je poplatek ve výši 750,- Kč na osobu trvale bydlící v obci Kyšice,za rekreační objekt či nemovitost,ve které není trvale hlášena žádná osoba splatný do 28.2.2023 <.>
<br> Popelnice se vyvážejí každý sudý týden ve čtvrtek v ranních hodinách <.>
<br> Poslední svoz popelnic s komunálním odpadem v tomto roce bude ve čtvrtek 29.12.2022 <.>
<br> Pytle na separovaný odpad
<br> Cena za pytle na separovaný odpad je zahrnuta v poplatku za komunáhií odpad.Žádáme občany,aby řádně třídili odpad.Čím bude více vytříděného odvezeného odpadu,tím obec získá zpět více finančních prostředků a od toho se bude odvíjet poplatek za odpad v následujícím roce.Pytle zdanna si můžete vyzvednout na obecním úřadě v úředních hodinách.Pytle na separovaný odpad se vyvážejí každé druhé úterý v měsíci <.>
<br> Po předchozí domluvě s pracovníkem ČOV je možné naplněné pytle také odvážet průběžně během celého roku na čističku odpadních vod <.>
<br> Biopopelnice
<br> Poplatek za bi0popelníci je zahrnut v poplatku za komunální odpad.Pokud budou mít o biopopelnici zájem další občané,je možné ji objednat na obecním úřadě do 31.3.2023.Vyváží se 1x za 14 dní od XXXXX do listopadu,každý lichý týden v pátek.X prvním svozu na jaře budete včas informováni <.>
<br> Po předchozí domluvě s pracovníkem ČOV je bioodpad možné také odvážet do kontejneru na čističku odpadních vod <.>
<br> V případě,že potřebujete k nemovitosti druhou a další biopopelnici,je tato zpoplatněna jako služba pro občany za 1000,- Kč za biopopelnici 120 l a za 1265,- Kč za biopopelnici 240 ] <.>
<br> Jednorázový vývoz komunálního odpadu
<br> V případě potřeby jednorázového vývozu další popelnice bude od roku 2023 jako služba pro občany jednorázová známka za cenu 75,— Kč na pope...

Načteno

edesky.cz/d/5840728

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kyšice (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz