« Najít podobné dokumenty

Obec Kyšice (Kladno) - Zápis ze zasedání č. 12

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyšice (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde k nahlédnutí (2.42 MB)
Zápis ;gzasedám' č.12
<br> obecního zastupitelstva obce Kyšice konaného dne 12.12.2022
<br> Přítomni: XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX,XXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX <,>
<br> Ing.XXXX XXXXX,XXXXX XXXX
<br> N epřítomni: XXXXX XXXXX
<br> Ověřovatelé: Ing.XXXX XXXXX,XXXXX XXXX
<br> Zapsal: XXXXX XXXXXXXXX Program X.Projednání rozpočtu na rok XXXX X.Projednání účetního odpisového plánu na rok 2023 3.Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky č.1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 4.Projednání ceny jednorázového vývozu komunálního odpadu jako služby pro občany 5.Projednání ceny služby vývozu biopopelnic mimo vyhlášku o odpadech 6.Projednání ceny stočného na rok 2023 7.Projednání plánu veřejných zasedání na rok 2023 8.Projednání vyslovení souhlasu s dohodou o provedení práce zastupitele obce 9.Projednání odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce dle novely nař.vlády č.3 l 8201 7 Sb.10.Projednání veřejnoprávní smlouvy s XXX Archery club — lukostřelba Kyšice z.s.] 1.Projednání veřejnoprávní smlouvy s Občanským sdružením Rybářský klub Kyšice 12.Projednání veřejnoprávní smlouvy s Mysliveckým svazem Zálesí Kyšice 13.Projednání veřejnoprávní smlouvy s Českým zahrádkářským svazem Kyšice 14.Aktuality 15.Diskuse
<br> Zasedání předsedal XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX,který přivítal jak členy obecního zastupitelstva,tak všechny přítomné občany.Dále konstatoval,že zastupnelstvo je usnášení schopné.Dal hlasovat o obsahu programu.Program byl všemi hlasy schválen <.>
<br> Starosta jmenoval ověřovatele: Ing.J iří Hercl,XXXXX XXXX
<br> ].ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2023,který byl vyvěšen na veřejné úřední desce dne 25.11.2022 a sejmut 13.12.2022.Na straně příjmů je částka 17 956 127; Kč,na straně běžných výdajů částka 1 l 006 127; Kč,výdaje na investice jsou 14 900 000,- Kč.Dále počítáme se splátkou dlouhodobého úvěru ve výši 1 050 000; Kč.Schodek ve výši 9 000 000; Kč bude hrazen z přebytku minulých let.Rozpočet navrhujeme schválit v předloženém paragrafovém...

Načteno

edesky.cz/d/5832906


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kyšice (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz