« Najít podobné dokumenty

Obec Kyšice (Kladno) - Ptačí chřipka - mimořádná veterinární opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyšice (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde k nahlédnutí (588.36 kB)
INFO
<br> l Všem chovatelům drůbeže s výjimkou
běžců a holubů se zakazuje chovat drůbež
pod širým nebem a nařizuje umístit chované
ptáky do budov v hospodářství <.>
<br> Dále je stanovena povinnost:
l podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budo-
vy v hospodářství nebo pod přístřešky
<br> l omezit pohyb osob v hospodářstvích s cho-
vem drůbeže pouze na osoby,jejichž činnost
je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče
o chovanou drůbež
<br> l chránit krmivo,stelivo a vodu používané ke
krmení,stlaní a napájení drůbeže před konta-
minací trusem volně žijících ptáků <.>
<br> l Chovatelé,u kterých není možné chovanou
drůbež trvale uzavřít,musí alespoň omezit
venkovní prostory do nichž má drůbež přístup
a v maximální míře minimalizovat kontakt cho-
vané drůbeže s volně žijícími ptáky <.>
<br> l Pokud jsou chovatelé registrovaní v ústřed-
ní evidenci hospodářských zvířat a nemohou
je umístit do budov,musí o této skutečnosti
neprodleně informovat místně příslušnou kraj-
skou veterinární správu <.>
Změny zdravotního stavu či zvýšené úhyny
v chovech je třeba neprodleně hlásit místně
příslušné krajské veterinární správě <.>
<br> Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření
nákazy do chovů.Prosíme o jejich dodržování <.>
<br> PTAČÍ CHŘIPKA
<br> Zdroj: Státní veterinární správa
<br> MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ
S PŮSOBNOSTÍ NA CELÉM ÚZEMÍ ČR OD 14.12.2022

Načteno

edesky.cz/d/5832904

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kyšice (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz