« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - záměr pronájmu pozemků k.ú. Staré Město

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_2269057_2022.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
Č.j.: MHMP 2269057/2022 Vyřizuje/tel.:
Sp.zn.: S-MHMP 901157/2017 XXXX XXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
Datum: XX.XX.2022 Počet listů/příloh: 1/0
<br>
<br> OZNAMUJE
ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> Pozemky parc.č.905 o výměře 112 m2,parc.č.906 o výměře 218 m2,parc.č.907 o výměře 204
m2,parc.č.908 o výměře 184 m2,parc.č.909/1 o výměře 142 m2 a parc.č.910/2 o výměře 88
m2 k.ú.Staré Město právnické osobě za účelem provedení stavební akce „Novostavba bytového
domu U Milosrdných“ na dobu neurčitou za cenu 30 Kč/m2/den <.>
<br>
Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
Ing.XXX XXX
ředitel odboru
podepsáno elektronicky
<br> První den zveřejnění: 9.12.2022 Poslední den zveřejnění: 25.12.2022
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor hospodaření s majetkem
Oddělení využití a správy pozemků
<br>
*MHMPXPK9EU5O*
MHMPXPK9EU5O
<br>
<br> 2022-12-06T10:19:37+0000

Načteno

edesky.cz/d/5822713


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz