« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - 3x Aukční vyhláška č.: EAS/PHA/39/2022, EAS/PHA/40/2022, EAS/PHA/41/2022, předmětem elektronických aukcí jsou pozemky parc. č. 1761/111, 1761/112, 1761/113; v k. ú. Hostivař; obec Praha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční_vyhláška_1761_113.pdf
1/5
<br>
<br>
97415/A/2022-HMU2
Čj.: UZSVM/A/53912/2022-HMU2
<br>
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
č.E A S / P H A / 4 1 / 2 0 2 2
<br>
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
<br> jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
<br> I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 10.1.2023 v 10:00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 12.1.2023 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště v hlavním městě Praze
Kontaktní osobou je XXXXXXXX XXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,katerina.urbanova@uzsvm.cz
<br>
<br>
II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br>
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve
<br> smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 4 000,- Kč.Kauci lze složit pouze
bezhotovostním převodem na účet č.6015-4827021/0710,aby byla připsána na účet
Zadavatele aukce ve lhůtě do 9.1.2023 ve 23:59 hod.Jako variabilní symbol a specifický
symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se
k elektronické aukci <.>
<br>
2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem
než bezhotov...
Aukční_vyhláška_1761_112.pdf
1/5
<br>
<br>
97412/A/2022-HMU2
Čj.: UZSVM/A/53910/2022-HMU2
<br>
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
č.E A S / P H A / 4 0 / 2 0 2 2
<br>
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
<br> jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
<br> I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 10.1.2023 v 10:00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 12.1.2023 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště v hlavním městě Praze
Kontaktní osobou je XXXXXXXX XXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,katerina.urbanova@uzsvm.cz
<br>
<br>
II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br>
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve
<br> smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 9 500,- Kč.Kauci lze složit pouze
bezhotovostním převodem na účet č.6015-4827021/0710,aby byla připsána na účet
Zadavatele aukce ve lhůtě do 9.1.2023 ve 23:59 hod.Jako variabilní symbol a specifický
symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se
k elektronické aukci <.>
<br>
2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem
než bezhotov...
Aukční_vyhláška_1761_111.pdf
1/5
<br>
<br>
97408/A/2022-HMU2
Čj.: UZSVM/A/53906/2022-HMU2
<br>
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
č.E A S / P H A / 3 9 / 2 0 2 2
<br>
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
<br> jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
<br> I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 10.1.2023 v 10:00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 12.1.2023 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště v hlavním městě Praze
Kontaktní osobou je XXXXXXXX XXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,katerina.urbanova@uzsvm.cz
<br>
<br>
II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br>
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve
<br> smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 31 000,- Kč.Kauci lze složit pouze
bezhotovostním převodem na účet č.6015-4827021/0710,aby byla připsána na účet
Zadavatele aukce ve lhůtě do 9.1.2023 ve 23:59 hod.Jako variabilní symbol a specifický
symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se
k elektronické aukci <.>
<br>
2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem <,>
než bez...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz