« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Schválený střednědobý rozpočtový výhled MŠ Horoušany na roky 2023-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Horoušany na roky 2023-2025.xlsx (14.69 kB)
Návrh rozpočtu
Mateřská škola Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany
<br> Schválený rozpočet MŠ na rok 2023
<br> PŘÍJMY Kč
1.Provozní příjmy 472,500.00
2.Ostatní příjmy - 0
Příjmy celkem 472,500.00
<br> VÝDAJE
1.Materiál 390,000.00
2.Energie 292,500.00
3.Služby 220,000.00
4 Osobní náklady 58,000.00
5.Ostatní náklady 56,000.00
6.Pořízení drobného majetku 56,000.00
Výdaje celkem 1,072,500.00
<br> Příjmy - Výdaje - 600,000.00
Rozdíl = příspěvek zřizovatele 600,000.00
<br>
Rozpočtový výhled
Mateřská škola Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany
<br> Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2023 - 2025
Listopad 2022
2023 2024 2025
Poplatky za žáky 472,500.00 840,000.00 840,000.00
Ostatní výnosy - 0 - 0 - 0
VÝNOSY CELKEM 472,500.00 840,000.00 840,000.00
MATERIÁL 390,000.00 775,000.00 527,000.00
ENERGIE 292,500.00 585,000.00 585,000.00
SLUŽBY 220,000.00 440,000.00 440,000.00
MZDY A OSOBNÍ NÁKLADY 58,000.00 116,000.00 116,000.00
OSTATNÍ NÁKLADY 56,000.00 112,000.00 112,000.00
POŘÍZENÍ DROBNÉHO MAJETKU 56,000.00 112,000.00 60,000.00
NÁKLADY CELKEM 1,072,500.00 2,140,000.00 1,840,000.00
VÝNOSY - NÁKLADY = PŘÍSPĚVEK - 600,000.00 - 1,300,000.00 - 1,000,000.00

Načteno

edesky.cz/d/5822488


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz