« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Horoušany na roky 2023-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Horoušany na rok 2023.xlsx (273.27 kB)
Položka
Třída Seskupeni položek Podseskupení položek Položka Název a náplň
Jednotky druhového třídění
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daňové příjmy se na příslušnou jmenovitou položku zaznamenávají včetně příslušenství (penále,zvýšení daně,náklady daňového řízení,úroky a pokuty),pokud příslušenství není vykazováno odděleně
11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů
111 Daně z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů fyzických osob podle zákona č.586/1992 Sb <.>,o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 16b zákona o daních z příjmů) placené plátci (§ 38c téhož zákona).Je to daň z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 zákona) <.>
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
<br> Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 16b zákona o daních z příjmů) placené jejími poplatníky (§ 2 téhož zákona).Je to daň placená podle daňových přiznání k XXXX z příjmu fyzických osob (§ XXg až XXi zákona) <.>
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
<br> Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 16b zákona o daních z příjmů) vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 38d téhož zákona) <.>
1119 Zrušené daně,jejichž předmětem je příjem fyzických osob
<br> Zahrnuje doplatky daně ze mzdy,daně z literami a umělecké činnosti,daně z příjmů obyvatelstva a jiných zrušených daní vázaných na příjem fyzické osoby <.>
Jsou-li tyto daně např.sledovány společně s jinými daněmi než v podseskupení 111 zařadí se na Doložku 1701
112 Daně z příjmů právnických osob
Položky 1121 až 1123 zamilují daň z příjmů právnických osob
1121 Daň z příjmů právnických osob
<br> Zahrnuje daň z příjmů právnických osob vyjma daně podle položky 1122 a 1123
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> Zahrnuje daň v případech,kdy je poplatníkem obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby <.>
Obec na tuto položku zařazuje daň ze svých příjmů [§ 4 odst.1 písm.g) zákona o rozpočtovém určení daní (zákon č.243/200...

Načteno

edesky.cz/d/5822486

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Volby   Veřejná zakázka   EIA   Stavby   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz