« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina – Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016–2025 s výhledem do roku 2035“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina – Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016–2025 s výhledem do roku 2035“
Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 502,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br> Číslo jednací: KUJI 103350/2022
<br> Sp.zn.: OZPZ 2070/2022
<br> PID: KUJIXP1N6BGE
Vyřizuje/telefon: Švíková / 564 602 590
<br>
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),v platném znění (dále též
„zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“)
<br> Identifikační údaje:
<br> Název: „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina
pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“
<br> Předkladatel: Kraj Vysočina,IČ: 70890749,Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava
<br> Zástupce předkladatele: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX,MBA,hejtman kraje
<br> Umístění: Kraj Vysočina
<br> Návrhové období: 2016-2025 s výhledem do roku 2035
<br> Zpracovatel oznámení: RNDr.XXXXXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br>
<br> Charakter koncepce:
<br> Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina (dále též „POH Kraje Vysočina“) je střednědobým
koncepčním dokumentem,který stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje a oběhového
hospodářství cíle,zásady a opatření pro nakládání s odpady na celém území Kraje Vysočina <.>
Povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství je uložena zákonem o odpadech a směrnicí
o odpadech (směrnice 2008/98/ES1).Aktualizovaný POH Kraje Vysočina bude zpracován v jedné
variantě a stanoví cíle a opatření pro plnění cílů,která jsou založeny na principu dodržování
hierarchie způsobů nakládání s odpady.Zohledňují současně strategie a priority rozvoje
odpadového hospodářství ČR a přechodu na cirkulární ekonomiku <.>
<br> Průběh zjišťovacího řízení:
<br> Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 31.10.2022 zveřejněním informac...

Načteno

edesky.cz/d/5822178

Meta

Stavební informace   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz