« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout , propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-12-08-Záměr MMB_0597648_2022_Vich
ÚMČ Brno-Tuřany
<br> Dunant-22,222
<br> M <.>
<br>.<.> a.„nohy? č.j.MMB/0597648/2022Vich
<br> || i| Illllllllllllllll
<br> 130222553217992
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO '“ Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat.<.> směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vvpůiěit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením © 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemku p.č.9149/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2 v k.ú.Židenice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252,tel.542173097,e—maíl: rutarova.marcela©brno.cz)
<br> 2.prodej pozemku p.č.5029 zahrada o výměře 174 m2 v k.ú.Židenice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu :“ mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno.dv.252,tel.542l 73097,e—mail: rutarova.marcela©brno.cz)
<br> 3.prodej pozemku p.č.862 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú.Slatina (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarovamarcela©brnaez)
<br> 4.prodej pozemku p.č.1808 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 v k.ú.Černovice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252,tel.542173097,eemail: rutarova.marcela©brno.cz)
<br> 5.prodej pozemku 1).č.1639/1 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 22 m2 v k.ú.Slatina (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne...

Načteno

edesky.cz/d/5821739

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz