« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Otakara Březiny, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 122398/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

122398 grafická příloha
\ 759/25
<br> _.-.\M ;!fůg-k zzzw “???/*ij xx ' ' *MÉSTSKÝL A.<.> “ CHEB ' adu-mh!
<br> z—f IIB/2 ",<.> W / \ : „
<br> 07.12.2022 „mea
<br> ___\I
<br> 485/75
<br>.485/75 —/9
<br> !
<br> 0_ 485/79
122398 Návrh OOP - stanovení MÚP - VP ZTP - Otakara Březiny, Františkovy Lázně
Strana 1/2
<br>
<br>
<br>
Spisový znak: KSÚ 10400/2022 Cheb 07.12.2022
Číslo jednací: MUCH 122398/2022
Skartační znak: 280.4 S/5
Počet listů/příloh: 1/1
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX (tel.: XXXXXXXXX)
krausova@cheb.cz
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
k uplatnění připomínek nebo námitek
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu
na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu města Františkovy Lázně,IČ: 002 53 936,Nádražní 208/5 <,>
351 01 Františkovy Lázně,podaného dne 01.12.2022 na stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie,kterým je Krajské ředitelství
policie Karlovarského kraje,Územní odbor Cheb,Dopravní inspektorát,Valdštejnova 2,350 15 Cheb,č.j.: KRPK-
93473/ČJ-2022-190206,ze dne 23.11.2022,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
a ustanovení §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“),připravil návrh opatření obecné povahy pro:
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění stálého svislého
dopravního značení IP 12 (Vyhrazené parkoviště) se symbolem 225 (Osoba na invalidním vozíku) + E 13
(Dodatková tabulka s textem) „RZ vozidla“ a vodorovného dopravního značení V 10f (Vyhrazené
parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou nebo osobu těžce pohybově
postiženou) na místní komunikaci III.třídy 17c umístěné na p.p.č.486,k.ú.Františkovy Lázně,obec
Františkovy Lázně (ul.Otakara Březiny) – dle přiložené grafické situace <.>
<br> Důvod stanovení: označen...

Načteno

edesky.cz/d/5820868

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz