« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr obce na prodej osobního automobilu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce na prodej osobního automobilu
Záměr—obce na prodej osobního automobilu
<br> Statutární město Brno,městská část Brno—Kohoutovice,Bašného 71/36,623 00 Brno,v souladu s ustanovením €; 39 odstavec 1 zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,zveřejňuje záměr obce na prodej osobního automobilu ŠKODA ROOMSTER 1.2 (hmotný investiční majetek) <.>
<br> ÚMČ Brno-Tuřany Doručeno: 06.12.2022
<br> Technická specifikace: ' MČBT17983/2022fřis - Osobní automobil ŠKODA ROOMSTER KOMBI 1.2,barva bílá [553] přf'OhY'z - XXX výroby XXXX - Počet ujetých kilometrů k datu XX.11.2022 158 054 km “ | | | |" „www — Zdvihový objem 1 197,0 cm3,max.výkon 63.0/4 800 „0228583217948
<br> - Druh motoru — zážehový 4-dobý — Ve vlastnictví od r.2020 — Platnost STK do 19.07.2024
<br> Cenová specifikace: Nejnižší prodejní cena dle znaleckého posudku činí 100 000 Kč + náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 2 060 Kč <.>
<br> Prohlídka osobního automobilu se uskuteční dne:
<br> 14.12.2022 od 11:00 XXX do XX:XX hod Sraz zájemců je před budovou ÚMČMB Brno-Kohoutovite,Bašného 36,623 00 Brno
<br> Smlouva o koupi automobilu,bude uzavřena se zájemcem,který nabídne nejvyšší kupní cenu včetně nákladů na vypracování znaleckého posudku <.>
<br> Zájemci o koupi osobního automobilu mohou podat své nabídky,které musí být doručeny v zalepené obálce s vyznačením „Koúpě osobního automobilu -NEOTVÍRAT" výhradně přes podatelnu ÚMČMB Brno—Kohoutovice,Bašného 36,623 00 Brno,do 11 hodin dne 02.01.2023 <.>
<br> Tento záměr byl schválen RMČ Brno-Kohoutovice na schůzi č.24/2022 dne 05.12.2022 <.>
<br> Jana POSPÍŠÍEDVÉ ŠWĚĚĚĚÁŘÉŠĚ ĚŠŠĚŠÍĚ ĚŘĚQ vedoucí Odboru vnitřních věcí Městská část Brno - Tuř,62000 Bmo,Tuřo ké.d '.1
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: Bude se'muto z úřední desk dne:.-
<br>.j „.y VYVĚŠENO dne-.<.>.<.>.<.>.7111021 Sejmuto z uredni desky dne:
<br> sůATo dne:.<.>.<.> 2.2.<.>.-.lZ:.<.> mzz.<.>.<.>

Načteno

edesky.cz/d/5820449

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz