« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
UMC Brno—Tuřany Doručeno: 06.722022 MČBT/7984/2022/Fis listy přílohy.I
<br> llllllllllili/lili!
<br> e.b0223583217949
<br> EG.D,avs.Lidická 1873/35,602 00 Brno EG.D,a.s <.>
<br> Lidická 1873/36 602 00 Brno www.egd.cz
<br> info©egd.cz
<br> N aše značka 220£i90012
<br> Bmo,06.12.2022 Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,Že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze tohoto depisu <.>
<br> EG.D,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení % 25,odst.5 zákona
<br> č.45 8/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní Správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,& prosíme Vás
<br> o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15 dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> EGD.a.s <.>
<br> Sídlo společnosti:
<br> České Budějovice Společnost je zapsána
<br> v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,oddíl B <.>,všožka 1772
<br> IČ: 280 35 400
<br> DIČ: czzaoasaoo
<br> e9-d
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukci,oprav,údržbových a revizních prací- bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne 13.12.2022 od 07:00 do 13.12.202218:00
<br> Obec Část obce Brno Tuřany
<br> Vypnutá oblast: Vypnutí se týká T5702070 FVE Turany BS 111.Vypnutí se netýká domácností !
<br> Společnost EG.D,a.s.jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto ...

Načteno

edesky.cz/d/5820448

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz