« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Oznámení o zahájení stavebního řízení "RD Blatná - Sahara", SO01 Komunikace a chodníky, SO04 Kanalizace dešťová - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení stavebního řízení "RD Blatná - Sahara", SO01 Komunikace a chodníky, SO04 Kanalizace dešťová - veřejná vyhláška (294.05 kB)
*MUBLX00CHY19*
MUBLX00CHY19
<br> M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á
Odbor dopravy
tř.T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
tel.: 383 416 220
<br>
<br>
Váš dopis zn <.>
Ze dne: 07.11.2022
Spisová značka: MUBL 19097/2022/OD
Číslo jednací: MUBL 20980/2022
Vyřizuje: XXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
e-mail: valasek@mesto-blatna.cz
Datum: 07.12.2022
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Město Blatná,IČ: 002 50 996,třída T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
<br> (dále jen „stavebník“),dne 07.11.2022 podal a dne 01.12.2022 doplnil k odboru dopravy
MěÚ Blatná (dále jen „silniční správní úřad“) žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> „RD Blatná – Sahara“ – SO01 Komunikace a chodníky,SO04 Kanalizace dešťová
<br> (dále jen „stavba“),na pozemcích parc.č.1064/2,1064/3,1113/1,1113/2,1113/3,1113/4 <,>
1113/6,1113/7,1113/9,1113/11,1113/12,1113/41,1113/42,1117/2,1117/3,1117/6 <,>
1122/1,1128/7,2046/5,2046/13,2046/14,2047/5,2047/14,2047/18,2047/19,2047/23 <,>
2047/24,2047/25,2047/26,2047/27,2047/30,2051/1,2052/3,2052/4,2054/1,2054/2
a 2054/5,vše v katastrálním území a městě Blatná <.>
<br>
<br> Stručný popis stavby:
<br> Předmětem stavebního řízení je výstavba nových místních komunikací (vč.chodníků
a podélných parkovacích stání) v lokalitě „Sahara“ a rozšíření stávající veřejně přístupné
účelové komunikace (směr k Blatenským strojírnám).Součástí pozemních komunikací bude též
dešťová kanalizace s uličními vpustmi,které budou zajišťovat odvodnění komunikací.Část
dešťových vod bude svedena do stávající dešťové kanalizace,část bude přečištěna
odlučovačem ropných látek a svedena do navrženého vsakovacího objektu (součást SO04) <.>
<br> Nové místní komunikace budou připojeny dvěma křižovatkami k silnici III/1738 (ul <.>
Riegrova).Stávající polní cesty (účelové komunikace) budou připojeny k novým místním
komunikacím <.>
<br> Nové chodníky budou vybudovány uvnitř lokality „Sahara“ a dále bude pro příchod do této
lokality prodloužen chodník...

Načteno

edesky.cz/d/5819574

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz