« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - Záměr obce na odprodej části pozemku p.č. 3395/2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr na odprodej části pozemku p.č. 3395/2
OBEC VALAŠSKÁ SENICE
<br> ZÁMĚR.OBCE VALAŠSKÁ
<br> SENICE
<br> Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr obce Valašská Senice na odprodej části pozemku ve vlastnictví obce Valašská Senice p.č.3395/2 trvalý travní porost o výměře 47 m2 v k.ú.Valašská
<br> Senice dle vyznačení v katastrální situaci <.>
<br> Ve Valašské Senici 6.12.2022
<br> XXXXX XXXXXXX starosta obce
<br> OBEC VALAŠSKÁ SENICE.XXX XX Valašská Senice 145 IČO: 00635774.DIČ: C200635774
<br> Vyvěšeno: 6.12.2022 Sejmuto: 22.12.2022
<br> oeaemlnanná%4„
<br> H? “443 Valašská Senice
<br> Obec Valašská Senice IČ:v00635774 Valašská Senice 145 DIC: C200635774 756 14 Francova Lhota č.ú.: 1761001379/0800
<br> E-mail: obec©valasskasenicecz DS: 3n4bspj tel.: 571447590 www.valasskasenice.cz
<br> Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1: 5000.Podrobnější informace k používání mapy a aktualizaci jejího obsahu najdete náp____ovédě (F_DF).Veškeré zjištěné hodnoty souřadnic a délek NELZE využívat pro vytyčování hranic pozemků v terénu.*

Načteno

edesky.cz/d/5818776

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz