Obec Valašská Senice

Město, městys, obec, MČ
Okres Vsetín

http://valasskasenice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Valašská Senice
Valašská Senice 145
756 14 Valašská Senice

Datová schránka: 3n4bspj
E-mail: obecvalsenice@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 09. 2022 VV oznámení opatření obecné povahy - změna č. 1 ÚP Valašská Senice
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Valašská Senice
24. 09. 2022 Výzva Üřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
19. 09. 2022 VV OOP - zrušení zákazu nakládání s povrchovými vodami
16. 09. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022
15. 09. 2022 Usnesení ZO ze dne 7.9.2022
13. 09. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. - SOH
07. 09. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb
30. 08. 2022 Informace o konání 23. zasedání ZO dne 7. 9. 2022 v 17:30 hodin
30. 08. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022
30. 08. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022
25. 08. 2022 Pozvánka na 1. zasedání OVK
24. 08. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. - SOH
23. 08. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
23. 08. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
15. 08. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022
09. 08. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
09. 08. 2022 Jmenování zapisovatele OVK
03. 08. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. - SOH
25. 07. 2022 VV OOP - opatření při nedostatku vody
25. 07. 2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí
07. 07. 2022 Dokument "VV k doručení návrhu ..." již není dostupný.
29. 06. 2022 Volby do zastupitelstva obce - počet volebních obvodů, počet členů ZO, počet podpisů na peticích
28. 06. 2022 Usnesení ZO ze dne 17.6.2022
23. 06. 2022 Schválený závěrečný účet obce Valašská Senice za rok 2021 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
23. 06. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022
22. 06. 2022 Záměr obce na pronájem části obec. pozemku p.č. 375/7
13. 06. 2022 Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí
10. 06. 2022 Informace o konání 22. zasedání ZO dne 17. 6. 2022 v 17 hodin
09. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. - SOH
09. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. - SOH
01. 06. 2022 Návrh Závěrečného účtu obce Valašská Senice za rok 2021 vč. příloh
17. 05. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022
13. 05. 2022 VPS o poskytnutí NIV dotace z rozpočtu SOH č. 1/2022
13. 05. 2022 VPS o poskytnutí inv. dotace z rozpočtu SOH č. 2/2022
06. 05. 2022 Návrh Závěrečného účtu SOMV za rok 2021 včetně Zprávy č. 388/2021/EKO
03. 05. 2022 VaK Vsetín - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné 2021
26. 04. 2022 VV - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2022.
26. 04. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022
22. 04. 2022 Návrh závěrečného účtu 2021 - SOH
11. 04. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. - SOH
08. 04. 2022 Vyrozumění o zastavení řízení o odstranění stavby "Prodloužení vodovodu v obci Valašská Senice"
08. 04. 2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Valašská Senice na roky 2023 - 2024
08. 04. 2022 Schválený rozpočet Mateřské školy Valašská Senice na rok 2022
31. 03. 2022 Dokument "VV Doručení návrhu zm..." již není dostupný.
31. 03. 2022 VPS o poskytnutí NIV dotace z rozpočtu obce Valašská Senice č. 1/2022
31. 03. 2022 VPS o poskytnutí NIV dotace z rozpočtu obce Valašská Senice č. 1/2021
31. 03. 2022 VPS mezi Obcí Horní Lideč a Obcí Valašská Senice - přestupky
31. 03. 2022 Darovací smlouva mezi Obcí Valašská Senice a Obcí Francova Lhota
31. 03. 2022 VPS o poskytnutí NIV dotace z rozpočtu SOH č. 1/2020

XML