« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - Záměr obce na odprodej části pozemku p.č. 1411/6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce na odprodej části pozemku p.č. 1411/6
OBEC VALAŠSKÁ SEN/CE
<br> ZÁMĚR.OBCE VALAŠSKÁ SENICE
<br> Zastupitelstvo obce vyhlašuje Záměr obce Valašská Senice na odprodej části pozemku ve vlastnictví obce Valašská Senice p.č.1411/6 lesní pozemek o výměře 40 m2 v k.ú.Valašská Senice dle vyznačení v katastrální situaci <.>
<br> Ve Valašské Senici 6.12.2022
<br> XXXXX XXXXXXX starosta obce
<br> OBEC VALAŠSKÁ samce XXX XX Valašská Senice 145 IČO: 00635774.DIČ: C200635774
<br> Vyvěšeno: 6.12.2022 Sejmuto: 22.12.2022
<br> GÉŠÚMBUŘÁQ
<br>.„i <% “)% M! valasska Semce %
<br> Obec Valašská Senice IČ: 00635774 E-mail: obec©valasskasenicecz Valašská Senice 145 DIČ: C200635774 DS: 3n4bspj tel.: 571447590 756 14 Francova Lhota č.ú.: 1761001379/0800 www.valasskasenicc.cz
<br> Katastral mapa+ ortofot _
<br> Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000.Podrobnější informace k používání mapy a aktualizaci jejiho obsahu najdete _g ' “ PDF).Veškeré zjištěné hodnoty souřadnic a délek NELZE využívat pro vytyčování hranic pozemků v terénu <.>

Načteno

edesky.cz/d/5818775

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz