« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - Záměr obce na odprodej části pozemku p.č. 375/7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce na odprodej části pozemku p.č. 375/7
OBEC VALAŠSKÁ SENICE
<br> ZÁMĚR,OBCE VALAŠSKÁ
<br> SENICE
<br> Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr obce Valašská Senice na odprodej části pozemku ve vlastnictví obce Valašská Senice p.č.375/7 trvalý travní porost o výměře 3 m2 v k.ú.Valašská
<br> Senice dle vyznačení v katastrální situaci <.>
<br> Ve Valašské Senici 6.12.2022
<br> XXXXX XXXXXXX starosta obce
<br> OBEC VALAŠSKÁ SENrCE XXX XX Valašská Senice l45 IČO: 00635774_ DIČ: C200635774
<br> Vyvěšeno: 6.12.2022 Sejmuto: 22.122022
<br> oanomaunao/
<br> 'JiJz.14 Valašska Senses
<br> Obec Valašská Senice IČ: 00635774 Valašská Senice 145 DIČ: C200635774 756 14 Francova Lhota č.ú.: 1761001379/0800
<br> E—mail: obec©valasskasenicecz DS: 3n4bspj tel.: 571447590 www.valasskasenice.cz
<br> Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 115000.Podrobnější informace k používání mapy a aktualizaci jejího obsahu najdete J_J ' n_ápovedé (PDF),Veškeré zjištěné hodnoty souřadnic a délek NELZE využívat pro vytyčování hranic pozemků v terénu <,>
<br> 'a

Načteno

edesky.cz/d/5818774

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz