« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

I. zasedání okrskových volebních komisí
STAROSTA,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br>
<br> MČBT/7971/2022
<br>
<br> XXX XXXXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
<br> rosenbergova@brno.cz
<br> 2022-12-07
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O SVOLÁNÍ PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ
<br> ustanovených v městské části Brno-Tuřany
<br>
<br> pro volby prezidenta České republiky,které se konají ve dnech 13.a 14.ledna 2023
<br> Starosta městské části Brno-Tuřany,v souladu s ust.§ 14 odst.1 písm.f) a § 14 odst.2 zákona č <.>
<br> 275/2012 Sb <.>,o volbě prezidenta republiky
<br> svolává první zasedání okrskové volební komise
<br> na pondělí 19.12.2022
<br> v 17.00 hodin
<br> do budovy ÚMČ Brno–Tuřany,Tuřanské nám.1,Brno,I.poschodí <.>
<br> Na prvním zasedání okrskové volební komise složí delegovaní a jmenovaní zástupci slib,čímž vznikne jejich
<br> členství v okrskové volební komisi a zároveň se tak ujmou své funkce.Dále bude vylosován předseda a
<br> místopředseda okrskové volební komise.Delegovaní členové občanský průkaz s sebou <.>
<br> Účast všech delegovaných a jmenovaných zástupců je na zasedání okrskové volební komise nutná <.>
<br> Podle platných předpisů na úseku voleb platí,že pokud se člen okrskové volební komise nezúčastní jejich
<br> zasedání,bude mu celková výše odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise poměrně zkrácena <,>
<br> důvody nepřítomnosti nejsou rozhodné,XXX to,zda účast je omluvená či neomluvená <.>
<br> Oznamuje termín konání školení okrskových volebních komisí
<br> Školení členů okrskových volebních komisí se uskuteční ve středu 4.ledna od 9:00 do 12:00 hod
<br> v administrativním a školícím centru Krajského úřadu se sídlem v Brně,Cejl 73 (1.patro,aula č.117) <.>
<br> Účast na školení je povinná pro předsedu,místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise.(§ 17 odst <.>
<br> 5 zákona č.275/2012 Sb <.>,o volbě prezidenta republiky) <.>
<br> Předseda,místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za
<br> výkon funkce než ostatní členové okrskové...

Načteno

edesky.cz/d/5818432

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz