« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na regeneraci objektů v MPR Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na regeneraci objektů v MPR Lipník nad Bečvou
Město Lipník nad Bečvou
nám.T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
<br> __________________________________________________
na základě usnesení zastupitelstva města č.180/2015 – ZM 9 – stanovení „Zásad pro
poskytnutí finančního příspěvku na regeneraci objektů v MPR Lipník nad Bečvou“
<br>
<br>
vyhlašujeme výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí finančního
příspěvku na regeneraci objektů v MPR Lipník nad Bečvou
<br>
<br> 1.Finanční prostředky z rozpočtu města se přidělují za účelem regenerace MPR Lipník nad
<br> Bečvou.Cílem je podpora obnovy viditelných částí jednotlivých objektů na daném území <.>
<br>
2.Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných za tímto účelem
v rozpočtu města na rok 2023 činí 400.000,- Kč <.>
<br>
3.Minimální výše finančního příspěvku je 3.000,- Kč,maximální výše dotace je 50%
<br> uznatelných nákladů max.však 80.000,- Kč <.>
<br>
4.Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba,nestátní či nezisková organizace <,>
která se prokáže vlastnickým dokladem k nemovitosti případně fyzická nebo právnická
osoba,nestátní či nezisková organizace,která se prokáže souhlasem majitele objektu
k provedení stavebních prací v případě nájemce objektu.Žadatel může předložit více
projektových návrhů <.>
<br>
5.Předpokladem pro hodnocení žádosti je odevzdaný vyplněný formulář „Žádost
<br> o poskytnutí finančního příspěvku na regeneraci objektů v MPR Lipník nad Bečvou“
včetně příloh <.>
<br>
6.Přílohou písemné žádosti bude:
<br> a) doklad o vlastnictví (informace o parcele z katastru nemovitostí – www.cuzk.cz)
b) projektová dokumentace (pokud je relevantní)
<br> c) stavební povolení nebo sdělení k ohlášení stavební úpravy (pokud je relevantní)
d) závazné stanovisko Odboru regionálního rozvoje MěÚ Lipník nad Bečvou
e) položkový rozpočet včetně DPH
<br> 7.Termín podání žádostí od 16.1.2023 do 14.2.2023 (včetně).Žádost musí být fyzicky
<br> doručena městu Lipník nad Bečvou se sídlem Městský úřad,náměstí T.G.Masaryka 89 <,>
751 31 Lipník nad Bečv...

Načteno

edesky.cz/d/5817632

Meta

Stavební informace   Stavby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz