« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 05.12.2022 D1 0136 Říkovice – Přerov, společné rozhodnutí ministra dopravy o 6 rozkladech proti stavebnímu povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

D1-0136_spolecne-rozhodnuti-ministra-dopravy-o-6-rozkladech.pdf
i a!= X Ministerstvo dopravy llllllIlllllIllIlllIlllIllllIIlllllllllllllIlllllllllllllllIllIlllllIl Č.j./Sp.zn./Typ MD-35259/2021-51 0/100 MD/35259/2021 /51 0 Vyřizuje/Ůtvar/Telefon 510/+420 2251 31263 Datum Praha VEREJNA \/YHLASKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ 0 rozkladu XXXX XXXXXX XXXXXXX,bytem Dluhoníce X,XXX XX Přerov; rozkladu pana IngJaroslava Horáka,bytem Náves 33,750 02 Přerov; rozkladu XXXX XXXXX Horáka,bytem Náves XX,XXX XX Přerov; rozkladu spolku Krajina Dluhonice,ICO: 26531437,se sídlem U Zbrojnice 46/3,750 02 Přerov V - Dluhonice; rozkladu spolku Voda z Tetčic,IČ0 22678956,se sídlem Hybešova 178,664 17 Tetčice; a rozkladu pobočného spolku Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu,IČO: 67010041,se sídlem Cejl 866/50a,602 00 Brno,proti rozhodnutí - stavebnímu povolení Ministerstva dopravy,odboru infrastruktury a územního plánu,ze dne 30,července 2021,č.j.766/2020-910-IPK/54,kterým ministerstvo jako speciálríí stavebni úřad ve věcech dálnic ve smyslu 8315 zákona č.'í83/2006 sb <.>,o územním plánování a stavebního řádu (stavebni zákon),ve znění pozdějšich předpisčí (dále,<,> stavební zákon"),a @ 40 odst.2 písm.c) zákona č.13/1997 sb <.>,o pozemnich komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále,<,> č.13/1997 Sb."),na základě žádosti stavebníka,Ředitelství silnic a dálnic CR,ICO: 65993390,se sídlem Na Pankráci 56,145 05 Praha 4,zastoupeného společnosti Dopravoprojekt Brno,a.s <.>,ICO: 46347488,se sidlem Kounicovq 13,602 00 Brno,povolilo podle 9 115 stavebního zákona stavbu,<,> Dálnice D1,stavba C)136 Ríkovíce - Přerov" v rozsahu uvedených 53 stavebních objektů,v řízení vedeném rovněž v působnosti zákona č.416/2009 sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodrí a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon),ve znění pozdějších předpísů (dále,<,> zákon č.416/2009 Sb."),rozhodl ministr dopravy jako příslušný odvolaci správní orgán podle ustanovení SI 'I 52 odst.2 zákona č.500/2004 sb <.>,správni řád,ve zněni pozdějšich předpisů (dá...

Načteno

edesky.cz/d/5816375

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz