« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení
ODBOR FINANONi A VYSTAVBY,VELPKKOAVLOVICA 25,828 cRNO
<br> ;ĚŠDSÉPIS ČJ.: MMB
<br> NAŠE c <.>,<.> : 13er 06959/2022/FIN/Kov “- BKOM “"
<br> spls.zm.: BVIN 06835/2022/2 Renneska tř- 787/13 639 00 Brno
<br> VYŘ12UJE: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
<br> TEL.: +420 511 189 017
<br> os: gxxbth
<br> E-MAIL: kovarova©vinohrady.brno.cz
<br> DATUM: 06.12.2022
<br> Wpraveno(133461 /'2 is zL _
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Dne 01.12.2022 podal MMB,IČ: 44992785,Dominikánské nám 1,607 61 Brno,(dále jen „žadatel“) zastoupen společností BKOM a.s <.>,IČ 60733098,Renneská tř.787/1a,639 00 Brno Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Oprava propojení optické trasy mezi SSZ 4.58 Žarošická — Blatnická a SSZ 4.56 Žarošická - Vlčnovská“ na pozemcích parc.č.7652/86,8608,9718,9717,9721,9732,8638/1,8639,8637,8681 (ostatní plocha) v k.ú.Židenice,Obec Brno.Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Druh & účel umisťované stavby:
<br> Předmětem stavby je umístění liniové stavby podzemního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací vm.č.Brno — Vinohrady na ulicích Blatnická,Vlčnovská a Žarošickámikrotrubiček (7xMT 12/ 8 v outdoorovém provedení s popisem BKOM) na ulici Žarošická,v úseku mezi ulicí Blatnickou a ulicí Vlčnovskou,v Brně <.>
<br> Trasa začne na křižovatce Žarošická - Blatnická,kde bude nově vybudován optický rozvaděč 04.58.V chodníku bude umístěna kabelová komora KK.-1,ve které bude ukončena stávající dvojice svazků mikro-trubiček vedoucí od SSZ 4.59 Žarošická — Pálavské nám.Z komory bude položena dvojice svazků mikrotru-biček (7xMT 12/8) do kabelové komory KK.-2,která bude osazena v chodniku poblíž optického rozvaděče 04.56 na křižovatce Žarošická - Vlčnovská.Z kabelových komor bude vždy položena jedna HDPE trubka 40/33 do příslušného optického rozvaděče <.>
<br> Z optických rozvaděčů XXXX do příslušných řadičů SSZ položena HDPE trubka XX/XX,která umožní následné zatažení kabelu FTP <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5816292

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz