« Najít podobné dokumenty

Město Liberec - Referent oddělení státního stavebního dozoru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Liberec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[455.91 kB]VR_referent_oddeleni_SUSD_2022.pdf
S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C
Nám.Dr.E.Beneše 1/1,460 59 Liberec I
<br>
<br> Tajemník Magistrátu města Liberec
<br> v y h l a š u j e
podle § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků <,>
<br> výběrové řízení <,>
které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce
<br>  REFERENT ODDĚLENÍ STÁTNÍHO STAVEBNÍHO DOZORU 
na odboru Stavební úřad Magistrátu města Liberec
<br> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
<br> Podmínky výběrového řízení:
Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Liberec a území správního obvodu města Liberce <.>
<br> Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba,která je státním občanem České republiky
<br> (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt),dosáhla věku 18 let,je způsobilá k právním
<br> úkonům,je bezúhonná,ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené
<br> zvláštním předpisem (např.kvalifikační předpoklady stanovené zákonem) <.>
<br> Popis práce: Výkon veřejnosprávní kontroly podle zadání vč.kompletního zpracování výsledků kontrol <.>
<br> Spolupracuje s odbory magistrátu a s organizacemi zřízenými statutárním městem Liberec nebo s právnickými či
<br> fyzickými osobami,které mají se statutárním městem Liberec uzavřen smluvní vztah.Prošetřuje postoupené
<br> stížnosti,petice a podněty <.>
<br> Další požadavky stanovené statutárním městem Liberec pro uchazeče:
<br>  vysokoškolské vzdělání technického směru se zaměřením na stavebnictví;
<br>  znalost stavebního zákona a právních předpisů v oblasti veřejného stavebního práva,orientace v právních
předpisech v oblasti samosprávy;
<br>  dobré komunikační schopnosti pro jednání s právnickými i fyzickými osobami;
<br>  řidičský průkaz skupiny B,uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office) <.>
Uvítáme praxi ve stavebním oboru ...

Načteno

edesky.cz/d/5815547

Meta

Stavební informace   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Liberec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz