« Najít podobné dokumenty

Obec Kyšice (Kladno) - Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyšice (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8
Obec Kyšice,IČO 00234583
<br> Schválené rozpočtové opatření č.812022
<br> KE04 1.110 URODG
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schvášení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy Par Poi| orgl org.? N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota Změna Po změně Název 1112 100 000,00 5 000,00 105 000,00 Daň z příjmů fyzických osob placená 1211 4 071 000,00 600 000,00 4 671 000,00 Daň z přidané hodnoty 4111 98008 0,00 9 400,00 9 400,00 Neinvestiční přijaté transfery z 4212 318 835,00 -318 835,00 0,00 Investiční přijaté transfery ze státního 4222 81200 0,00 318 835,00 318 835,00 Investiční přijaté transfery od krajů Celkem za Par: 4 489 835,00 614 400,00 5 104 235,00 Přqmy celkem 4 489 835,00 614 400,00 5 104 235,00 Výdaje Par Po! orgl orgz N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota Změna Po změně Název 2321 5139 68 000.00 9 000,00 77 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 2321 5154 600 000,00 24 000,00 624 000,00 Elektrická energie 2321 5169 524 700,00 -45 000,00 479 700,00 Nákup ostatnich služeb 2321 5171 410 000,00 12 000,00 422 000,00 Opravy a udržování Celkem za Par: 2321 1 602 700,00 0,00 1 602 700,00 Odvádění a čistění odpadních vod a 3412 5139 35 000,00 5 000,00 40 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 3412 5154 90 000,00 17 000,00 107 000,00 Elektrická energie 3412 5171 161 000,00 —22 000,00 139 000,00 Opravy a udržování Celkem za Par: 3412 286 000,00 0,00 286 000,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 3631 5154 145 000.00 4 300.00 149 300,00 Elektrická energie Celkem za Par: 3631 145 000,00 4 300,00 149 300,00 Veřejné osvětlení 3639 5169 135 000,00 6 000,00 141 000,00 Nákup ostatních služeb 3639 6119 440 000,00 -6 000,00 434 000.00 Ostatní nákup dlouhodobého Celkem za Par: 3639 575 000,00 0,00 575 000,00 Komunální služby a územní rozvoj 3745 5011 290 000,00 15 000,00 305 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma 3745 5137 30 000,00 64 000,00 94 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3745 5139 29 000,00 -10 000,00 19 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený...

Načteno

edesky.cz/d/5814172


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kyšice (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz