« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 02.12.2022 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnicích D48 a D56 č. j. MD-37374/2022-930/4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-37374_2022-930_4.pdf
10/2022 NÁZEV OBJEKTU MORAVSKOSLEZSKÝKRAJ: FORMÁT ČÍS.VÝKRESUČÍS.SOUPRAVY ČÍS.ZAKÁZKY ARCHIVNÍ ČÍS.ÚČEL MĚŘÍTKO 049/2020 RDS DATUM KONTROLOVAL VYPRACOVAL VEDOUCÍ PROJEKTANT NÁZEV PŘÍLOHY 1xA4 VÝŠKOVÝ SYSTÉM: SOUŘAD.SYSTÉM: S-JTSK Bpv 01 GEFAB CS spol.s r.o.csGEFAB XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX AKCE XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX.prochazka Text napsaný psacím strojem Ministerstvo dopravy Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu,příloha k č.j.MD-37374/2022-930/4.D48 Frýdek-Místek,obchvat – I.etapa RDS SO 101.1 – DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 01.TECHNICKÁ ZPRÁVA GEFAB CS,spol.s r.o.Str.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A pro stavební objekt SO 101.1 – DOPRAVNÍ ZNAČENÍ realizační dokumentace stavby ( RDS ) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2 2 PODKLADY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 2.1 Zpracovaná dokumentace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 2.2 Geodetické podklady.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 2.3 Ostatní podklady.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
MD-37374_2022-930_4.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX018ZFZZ*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-37374/2022-930/4
MD/37374/2022/930 RD
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen
„Ministerstvo dopravy“),jako správní orgán příslušný podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2
písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o silničním provozu“),dle § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“),oznamuje
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnicích D48 a D56
<br> v souvislosti s akcí „D48 Frýdek-Místek,obchvat,D56 Frýdek-Místek – připojení na D48“,a to
umístěním a odstraněním svislého dopravního značení a dopravních zařízení a umístění
vodorovného dopravního značení a proměnného dopravního značení podle projektu místní úpravy
provozu „D48 Frýdek-Místek,obchvat,D56 Frýdek-Místek – připojení na D48“ (GEFAB CS,spol.s
r.o <.>,10/2022),který tvoří nedílnou součást tohoto návrhu s tím,že oproti výkresu č.2.3 na svislé
dopravní značce
č.477-1 navržené na výjezdové větvi MÚK Frýdek-Místek-východ (EXIT 52) vlevo budou cíle
uvedené v pořadí „Frýdek-Místek“ a „Šenov“,tj.cíl „Frýdek-Místek“ uvést nad cíl „Šenov“ <.>
<br> Platnost navrhované místní úpravy provozu: trvale
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy obdrželo dne 24.11.2022 návrh společnosti GEFAB CS,spol.s r.o.<,>
IČO 416 02 901,se sídlem Švédská 5,620 00 Brno,na stanovení místní úpravy provozu na
dálnicích D48 a D56 z důvodu umístění a odstranění svislého dopravního značení a dopravních
zařízení a umístění vodorovného dopravního značení a proměnného dopravního značení
v souvislosti se stavbou „D48 Frýdek-Místek,obchvat...

Načteno

edesky.cz/d/5814002

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz