« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Pozvánka na 2. ZM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 2. ZM
Město Lipník nad Bečvou
Městský úřad Lipník nad Bečvou
<br>
Na základě ustanovení § 91 odst.1 a ustanovení § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),v platném znění,Městský úřad Lipník nad Bečvou podává
<br>
I N F O R M A C E
<br>
o konání 2.zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou <,>
<br>
které se koná v úterý 13.prosince 2022 v 15:00 hodin
<br>
v sále kulturního domu ECHO,ul.Novosady 1380 v Lipníku nad Bečvou <.>
<br>
<br> V Lipníku nad Bečvou 5.prosince 2022
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX v.r <.>
starosta
<br> Program zasedání:
<br>
<br> 1.Zahájení,prezence
<br> 2.Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou
Čerpání rozpočtu města – stav k 31.10.2022
<br> 3.Návrh termínů konání Zastupitelstva města a schůzí Rady města Lipník nad Bečvou
v roce 2023
<br> 4.Volba dalších členů kontrolního výboru a finančního výboru
5.Volba členů a předsedů osadních výborů
6.Schválení Zásad k poskytování peněžních plnění spojených s výkonem funkcí členů
<br> zastupitelstva města Lipník nad Bečvou,předsedů výborů zastupitelstva města a komisí
rady města
<br> 7.Určený zastupitel
8.Aktualizace č.5 Strategického plánu rozvoje města 2018-2023
9.Rozpočtové opatření č.18
<br> 10.Obecně závazná vyhláška města Lipník nad Bečvou o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
<br> 11.Rozpočet města Lipník nad Bečvou na rok 2023
12.Dodatek č.7 ke zřizovací listině
<br> (Sociální služby Lipník nad Bečvou,příspěvková organizace)
13.Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
14.Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
15.Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
16.Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
17.Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
18.Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
19.Dodatek č.1 ke zřizovací listině p.o <.>
<br> (Technické služby Lipník nad Bečvou,p.o.)
20.Revokace usnesení č.556/2022 - ZM 23 ze dne 21.06.2022
<br> Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č.3994/2...

Načteno

edesky.cz/d/5813823

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz