« Najít podobné dokumenty

Město Žacléř - 2. zasedání ZM Žacléř

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žacléř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-002-Program-zasedani-ZM.docx
Město Žacléř
Rýchorské náměstí 181
<br> POZVÁNKA
podle § 92,odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích svolávám na úterý
13.prosince 2022
2.zasedání zastupitelstva města Žacléř
<br> 1.Zahájení,schválení programu zasedání zastupitelstva města <.>
2.Kontrola plnění usnesení z 1.zasedání zastupitelstva města <.>
3.Smlouva o poskytnutí dotace <.>
4.Rozpočtové opatření č.5/2022 <.>
5.Návrh rozpočtu města na rok 2023 <.>
6.Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2026 <.>
7.Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2023 <.>
8.Obecně závazná vyhláška o místní poplatku za obecní systém odpadového hospodářství <.>
9.Veřejnoprávní smlouvy <.>
10.Aktualizace programu regenerace MPZ města Žacléř na období 2022–2027 <.>
11.Jmenování přísedícího Okresního soudu v Trutnově <.>
12.Územní plán města <.>
13.Zápis kontrolního výboru <.>
14.Darování multifunkčního zařízení příspěvkové organizaci města <.>
15.Darování autobusového přístřešku obci Lampertice <.>
16.Kupní smlouva na pozemek č.969/3 v k.ú.Žacléř <.>
17.Záměr prodeje pozemku č.340/98 v k.ú.Žacléř <.>
18.Záměr prodeje pozemku č.901/1 v k.ú.Žacléř <.>
19.Záměr prodeje části pozemku č.1225/1 v k.ú.Žacléř <.>
20.Prodej pozemků č.312/2 a č.311/6 v k.ú.Žacléř <.>
21.Prodej části pozemku 997/1 a st.p.č.1306 v k.ú.Žacléř <.>
22.Prodej částí pozemků č.1384/1 a č.1195/4 v k.ú.Žacléř <.>
23.Záměr prodeje části pozemku č.204/15 v k.ú.Prkenný Důl <.>
24.Prodej pozemku č.204/4 v k.ú.Prkenný Důl <.>
25.Upuštění od vymáhání dluhu <.>
26.Různé <.>
27.Závěr <.>
Jednání se uskuteční ve školní jídelně Základní školy v Žacléři od 17.30 hod <.>
Účast členů ZM je povinná <.>
<br> V Žacléři dne 5.12.2022 <.>
XXXX XXXXXXX
starosta města
<br> H
<br> v
EYE-
\-V J'.-'
'71 1
gang
‘-
‘r

Načteno

edesky.cz/d/5812585

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žacléř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz