Město Žacléř

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://zacler.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žacléř
Rýchorské náměstí 181
542 01 Žacléř

Datová schránka: sqnby29
E-mail: posta@zacler.cz, starosta@zacler.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 03. 2021 Oznámení záměru pronájmu nemovité věci - parcela č. 645/40 Bobr
04. 03. 2021 Oznámení záměru prodeje nemovité věci - parcela č. 1480/1 a č. 922 - Žacléř
04. 03. 2021 Oznámení záměru prodeje nemovité věci - parcely č. 204/1, 204/3 a 203/1 - Černá Voda
04. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změně Opatření obecné povahy č. 2/2020 KRNAP
01. 03. 2021 59. schůze
01. 03. 2021 58. schůze
01. 03. 2021 13. zasedání ZM Žacléř
23. 02. 2021 Informace o zahájení řízení 606/2021/VŽP/ZR
17. 02. 2021 Závěr zjišťovacího řízení - Posuzování vlivů na životní prostředí "Terénní úpravy parcel v k. ú. Lampertice a Žacléř"
16. 02. 2021 Závěr zjišťovacího řízení - Posuzování vlivů na životní prostředí "Terénní úpravy parcel"
15. 02. 2021 Organizační opatření - Úřední hodiny MěÚ Žacléř
04. 02. 2021 57. schůze
04. 02. 2021 56. schůze
04. 02. 2021 12. zasedání ZM 15.12.2020
01. 02. 2021 Informace o zahájení řízení 313/2021/VŽP/ZR
28. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitosti - Prkenný Důl
28. 01. 2021 Informace o zahájení řízení - 270/2021/VŽP/ZR
25. 01. 2021 Pronájem bytu č. 12, Na Plíři 51
25. 01. 2021 Pronájem bytu č. 28, Na Pilíři 124
25. 01. 2021 Pronájem bytu č. 32, K.Čapka 387
25. 01. 2021 Pronájem bytu č. 4, Rýchorské náměstí 89
25. 01. 2021 Pronájem bytu č. 5, Rýchorské náměstí 89
25. 01. 2021 Pronájem bytu č. 4, Revoluční čp. 93
25. 01. 2021 Pronájem bytu č. 4, Bobr čp. 111
19. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Vystavení návrhu zadání územně plánovací dokumentace "Územní plán Žacléř"
18. 01. 2021 Oznámení záměru prodeje nemovité věci - parcela č. 333/3 - vodní plocha, Prkenný Důl
18. 01. 2021 Nařízení města Trutnova č. 1/2021
18. 01. 2021 Nařízení města Trutnova č. 2/2021
14. 01. 2021 55. schůze
14. 01. 2021 54. schůze
14. 01. 2021 53. schůze
12. 01. 2021 Informace o oznámení záměru Terénní úpravy parcel k.ú. Lampertice a k.ú. Žacléř
08. 01. 2021 SOVK - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 2021
06. 01. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2020
04. 01. 2021 3-2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
04. 01. 2021 Organizační opatření - Úprava úředních hodin MěÚ Žacléř
28. 12. 2020 Rozpočet 2021
28. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
17. 12. 2020 Rozpočet města Žacléř 2021 (včetně rozpisu rozpočtu)
17. 12. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021-2023
16. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16. 12. 2020 Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Správa KRNAP
16. 12. 2020 Oznámení záměru pachtu nemovité věci - sekání trávy a pastva
16. 12. 2020 Organizační opatření - úprava úředních hodin MěÚ Žacléř
04. 12. 2020 12. zasedání ZM Žacléř
04. 12. 2020 SOVK - Návrh rozpočtu 2021
03. 12. 2020 Oznámení záměru prodeje nemovité věci - parcela č. 285/4 Žacléř
30. 11. 2020 Návrh rozpočtu města na rok 2021 + Rozpočtový výhled 2021-2023
26. 11. 2020 52. schůze
26. 11. 2020 51. schůze

XML