Město Žacléř

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://zacler.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žacléř
Rýchorské náměstí 181
542 01 Žacléř

Datová schránka: sqnby29
E-mail: posta@zacler.cz, starosta@zacler.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 04. 2021 Rozpočtový výhled 2021 - 2023
30. 04. 2021 Rozpočtové opatření 4/2020
30. 04. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
30. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva 20/2020 TJ Baník Žacléř
29. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
29. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva č. VPS21/2020 - Římskokatolická farnost
29. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva č. VPS22/2020 - Římskokatolická farnost
21. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy (Líčná)
21. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na Daň z nemovitých věcí na rok 2021
21. 04. 2021 Oznámení záměru pronájmu nemovité věci - parcela č. 430/1 Bobr
20. 04. 2021 Oznámení záměru pachtu nemovité věci - parcely č. 110/3, 110/4 a 1258/1 Žacléř
20. 04. 2021 Oznámení záměru změnit nájemní smlouvu (pronájem kotců)
20. 04. 2021 Oznámení záměru prodeje nemovité věci - st. parcela č. 1190/1, parc. 720/2 a 732/3
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zprřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku za odpady
14. 04. 2021 Oznámení záměru směny nemovité věci
09. 04. 2021 1/2021, o místním poplatku z pobytu
08. 04. 2021 61. schůze
08. 04. 2021 60. schůze
08. 04. 2021 13. zasedání ZM 09.03.2021
07. 04. 2021 Oznámení záměru pronájmu nemovité věci, parcely č. 110/3 a 110/4 - Žacléř
07. 04. 2021 Oznámení záměru pachtu nemovité věci, parcela č. 140/1 - Žacléř
07. 04. 2021 Oznámení záměru pachtu nemovité věci, parcely č. 110/3 a 110/4 - Žacléř
07. 04. 2021 Oznámení záměru prodeje nemovité věci, parcela č. 81/3 - Rýchory
07. 04. 2021 Oznámení záměru prodeje nemovité věci, parcely č. 340/7 a 819/1- Žacléř
07. 04. 2021 Oznámení záměru prodeje nemovité věci, parcely č. 204/1, 204/3 a 203/1 - Černá Voda
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje KHK
07. 04. 2021 Záměr č. 23/2021 - Královéhradecký kraj
07. 04. 2021 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
01. 04. 2021 Výběrové řízení - referent odboru výstavby a životního prostředí
22. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - R..." již není dostupný.
22. 03. 2021 OZV č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
16. 03. 2021 Oznámení záměru pronájmu nemovité věci - parcely č. 180/1 a 186/1 Žacléř
16. 03. 2021 Informace o zahájení řízení , 776/2021/VŽP/ZR
04. 03. 2021 Oznámení záměru pronájmu nemovité věci - parcela č. 645/40 Bobr
04. 03. 2021 Oznámení záměru prodeje nemovité věci - parcela č. 1480/1 a č. 922 - Žacléř
04. 03. 2021 Oznámení záměru prodeje nemovité věci - parcely č. 204/1, 204/3 a 203/1 - Černá Voda
04. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změně Opatření obecné povahy č. 2/2020 KRNAP
01. 03. 2021 59. schůze
01. 03. 2021 58. schůze
01. 03. 2021 13. zasedání ZM Žacléř
23. 02. 2021 Informace o zahájení řízení 606/2021/VŽP/ZR
17. 02. 2021 Závěr zjišťovacího řízení - Posuzování vlivů na životní prostředí "Terénní úpravy parcel v k. ú. Lampertice a Žacléř"
16. 02. 2021 Závěr zjišťovacího řízení - Posuzování vlivů na životní prostředí "Terénní úpravy parcel"
15. 02. 2021 Organizační opatření - Úřední hodiny MěÚ Žacléř
04. 02. 2021 57. schůze
04. 02. 2021 56. schůze
04. 02. 2021 12. zasedání ZM 15.12.2020
01. 02. 2021 Informace o zahájení řízení 313/2021/VŽP/ZR
28. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitosti - Prkenný Důl
28. 01. 2021 Informace o zahájení řízení - 270/2021/VŽP/ZR

XML