« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Rozhodnutí - návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú.Řendějov a části k.ú. Kněž

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přiložený dokument   (2.1 MB)  
Příloha č.1 k č.].SPU 25282812022/Sb — seznam účastníků řízení
<br>.<.>.<.>.0.0.00.<.>.O.<.>.<.>.<.> OOOOOOOOOO
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>.<.>.O.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Jméno/název dat.nar./IČO sídelní adresa doručovací adresa
<br> 1.energetická Zderaz,s.r.o <.>,10776206,Korunní 1143/84,Vinohrady,101 00 Praha 10,jb6k9zz
<br> AGRO PERTOLTICE,a.s <.>,25745042,Nové 331,285 22 Zruč nad Sázavou,h8icm6n
<br> XXXX XXXXXX,XX.XX.XXXX,Fůgnerova XXX,285 04 Uhlířské Janovice
<br> XXXX XXXXXX,XX.XX.XXXX,Mánesova XXX,285 04 Uhlířské Janovice
<br> XXXXXXXX XXXXXX,XX.XX.XXXX,Štětínská XXX/XX,Bohnice,181 00 Praha 8
<br> XXXXXXX XXXXXX,XX.XX.XXXX,Nad Šutkou XXX/XX,Kobylisy,182 00 Praha 8
<br> XXXXX XXXXXXXXX,XX.XX.XXXX,Nad Šutkou XXX/XX,Kobylisy,182 00 Praha 8
<br> XXXXXXXX XXXXX,XX.XX.XXXX,Italská XXX/X,Vinohrady,120 00 Praha 2
<br> XXXXX XXXXXXX,XX.XX.XXXX,Jiřice XX,285 22 Řendějov
<br> XXXX XXXXXXXX,XX.XX.XXXX,Jahodová XXXXXXXX,Záběhlice,106 00 Praha 10
<br> XXXXXXXXXX XXXXXXXX,XX.XX.XXXX,Starý Samechov XX,285 22 Řendějov
<br> XXXX XXXXXX,XX.XX.XXXX,Starý Samechov XX,285 22 Řendějov
<br> XXXXX XXXXXXXXX,XX.XX.XXXX,Paiachova XXXX/XX,Ústí nad Labem-centrum,400 01 Ústí nad Labem XXXXXX XXXX,XX.XX.XXXX,Lidická XXX,Beroun-Závodí,266 01 Beroun,ft5akxi
<br> Cada Pavel,13.02.1943,Cada Pavel,Birkenwaldstr.18,63179 Obertshausen,FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ANTONíN CENDELIN,01.03.1952,Krasoňovice 7,284 01 Černíny
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX,XX.XX.XXXX,Jiřice XX,285 22 Řendějov
<br> XXXXXXXX XXXXX,XX.XX.XXXX,Starý Samechov XX,285 22 Řendějov
<br> XXXXX XXXXXXXX,XX.XX.XXXX,Průběžná XXX,285 22 Zruč nad Sázavou
<br> XXXXXX XXXXX,XX.XX.XXXX,Dobrovského XXX,258 01 Vlašim
<br> XXXXXX XXXXX,XX.XX.XXXX,Přemyslovská XXX,Staré Splavy,471 63 Doksy,vhmy8kx
<br> XXXXXXX XXXXX,XX.XX.XXXX,Funkeho XXX,Kolín ",280 02 Kolín
<br> XXXXX XXXXXXXXXX,XX.XX.XXXX,č.p.278,285 09 Kácov
<br> Česká Spořitelna,a.s <.>,45244782,Olbrachtova 1929/62,Krč,140 00 Praha 4,wx6dkif
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,247...
Přiložený dokument   (4.7 MB)  
Státní pozem kový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kutná Hora Benešova 97,Hlouška,284 01 Kutná Hora
<br> Spis.zn.: 2RP8546/2014-537206 SPU 2528281202381: Č.j.: SPU 252828/2022/Sb "|“ lllllllllllllllllllllllllllllllllll Telefon: 725949811 ' 0130652289924 E-mail: j.svobodova2©spucr.cz
<br> ID DS: z49per3
<br> V Kutné Hoře dne: 30.11.2022
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kutná Hora (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle Zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle 5 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon") a v souvislosti se zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> rozhodla podle ust.& 11 odst.4 zákona takto:
<br> návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Řendějov a části k.ú.Kněž u Čestina zpracovaný jménem firmy AGROPLAN,spo/.s.r.o <.>,Jeremenkova 9,147 00 Praha 4,IČ 48110141 Ing.Pavlem Jakubův,kterýje osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav <,>
<br> se schvaluje.Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí <.>
<br> Účastníci řízení dle ust.5 5 zákona,v souvislosti s ust.š 68 správního řádu: Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze č.1 tohoto rozhodnutí,která je součástí výroku <.>
<br> ooúvoouĚNi
<br> Řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Řendějov zahájil Pozemkový úřad Kutná Hora dne 13.5.2014 pod číslem jednacím SPU 182922/2014 oznámením ve smyslu 5 6 odst.4,5,6 zákona na základě žádosti vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy.Důvody pro zahájení uvedené vžádosti jsou: zabránění erozní činnosti vody a větru,scelení a...

Načteno

edesky.cz/d/5812250

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz