« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Pozvánka na 52. valnou hromadu DSO Povaloví dne 12.12.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 52. VH DSO Povaloví 12.12.2022.pdf [0,20 MB]
Dobrovolný svazek obcí Povaloví lobodlce 39 151 01 Tovačov
<br> Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Povaloví
<br> Vážení členové Valné hromady dobrovolného svazku obcí Povaloví <,>
<br> na základě zmocnění stanovami Dobrovolného svazku obcí Povaloví svolávám 52.řádnou Valnou hromadu Dobrovolného svazku obcí Povaloví na pondělí 12.12.2022 na 18:00 do salonku restaurace Hanácký dvůr v Polkovicích <.>
<br> Program: 1.) Zahájení,určeni zapisovatele zápisu.2.) Schválení programu.3.) Volba dvou ověřovatelů zápisu.4.) Volba navrh vatele usnesení.5.) Změna členů.VH G.) Informace předsedy předsednictva o provozu kanalizace 7.) Zápachoměr B.) Volba nového předsednictva 9.) Volba nových členů kontrolního a revizního výboru 10.)Schvá|ení rozpočtu na rok 2023 11.)Vyčíslení dotací na vybudování kanal.sítě POLU 2č.12.)Rozpočtová opatření 13.)Ka|kulace stočného,směrně číslo 14.)Schválení plánu inventur za rok 2022,inventarizační komise 15.)Sm|ouvy o zřízení věcného břemene 16.)Smlouva o odvádění odpadních vod 17.) Diskuse.18.) Usnesení a závěr <.>
<br> Bc.XXXX XXXXXXXX předseda představenstva Dobrovolného svazku obcí Povaloví
<br> Vyvěšeno: X.12.2022
<br> Sejm uto: i

Načteno

edesky.cz/d/5812197

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz