« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Střední Haná na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu DSO Střední Haná na rok 2023.pdf [0,16 MB]
§ POL
Schválený rozpočet
<br> na rok 2022
<br> Očekávaná
<br> skutečnost k
<br> 31.12.2022
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA
<br> ROK 2023
<br> - 4121 638 400,00 763 832,00 638 000,00
3639 - 0,00 23 000,00 0,00
<br> 6310 - 300,00 100,00 300,00
<br> 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0,00 2 416 800,15 0,00
<br> 638 700,00 3 203 732,15 638 300,00
<br> 3639 - 878 700,00 550 000,00 635 300,00
<br> 6310 - 9 800,00 3 000,00 3 000,00
<br> 6330 - 0,00 2 416 800,15 0,00
<br> 6399 - 200,00 0,00 1 000,00
<br> 888 700,00 2 969 800,15 638 300,00
<br> 8124 2 809 257,00 2 809 257,00 0,00
3 697 957,00 5 779 057,15 638 300,00
<br> 8115 -3 059 257,00 -2 559 769,00 0,00
638 700,00 3 219 288,15 638 300,00
<br> Název obce:
<br> Vyvěšeno na fyzické úřední desce:
<br> Vyvěšeno na elektronické úřední desce:
<br> Sejmuto na fyzické úřední desce:
<br> Sejmuto na elektronické úřední desce:
<br> Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně
<br> Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> Ostatní finanční operace
<br> výdaje
<br> ZÁVAZNÉ UKAZATELE
<br> neinvestiční přijaté transfery od obcí
Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> Výdaje
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná,IČO: 69604771
<br> NÁVRH ROZPOČTU
<br> svazku obcí mikroregionu Střední Haná na rok 2023 v Kč
<br> Příjmy
<br> výdaje + financování
<br> příjmy celkem
<br> změna stavu krátk.prostř.na účtech
<br> výdaje celkem(i se splátkou úvěru)
<br> Razítko obce a podpis odpovědné osoby za vyvěšení
<br> text
<br> Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček

Načteno

edesky.cz/d/5812196


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz