« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice - Oznámení záměru směny pozemku parc.č. 615/5 v k.ú. Zběšice za pozemek parc.č. 30/2 v k.ú. Zběšice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-zameru310694713.pdf
Úřad městyse Bernartice Náměstí svobody čp.33,Bernartice 398 43,okres Písek <,>
<br> 1Č:00249530 Telefon: 382 585 211,e-mail: starostaou©bernarticecz
<br> Oznámení
<br> Městys Bernartice oznamuje záměr směny pozemku parc.č.615/5,k.ú.Zběšice za pozemek parc.č.30/2,k.ú.Zběšice <.>
<br> Záměr byl schválen zastupitelstvem městyse Bernartice dne 1.12.2022 <.>
<br> "\ Za úřad městyse Bernartice: XXXXX XXXXXXXX,'.starosta městyse
<br> Vyvěšeno: X.12.2022 Sejmuto:
<br> _ _ __ VÝKAZ DLSAVNJMED A mva+a_srAvu_mA_.g “rastru mw __.) | r' ' m.? \ \\ m—l mnm mtm-m tna-v mnu-w im,—" ; \.<.>.— m \\ _; \ ““x mr— _ _ m mu— __ __ tím-Ě & \__,! |__ " \.:.E n' I- i n' 23“ \;“ aa ] adu umu am 3 m mmm __ " “\ ' 3012 113 mm __.- " " 47815 | x 51 mm 475/5 ' 955 mnm -' \_ 24/2 479/3 _ 1 zam- 479/3 a 42 zum,\\ \\ _ \\ 515/2 13 91 W 515/2 \ 1! se 393.5.<.> \ _ _ __ _ _ _ 515/5 __313 sul—_ ll ' ' 55 05 6 05 \\ 24/1 \ __ \ \\ \\ Výkaz údajů o bmltovsnych podn! ekologických jednotkách [BPEJ] k parcelam nového stavu \ \ \__ \\ Pradu ash pode _ mu vm m Perem ma:— mag m Tm m— \\ \\ m m.<.>.<.>.<.> WEJ _ m (tiu m —] 21m— EFEJ "5m" \\ \\ _ _ m m _ _M 3 mg _pti'uřy— m _ mm."'_._ m: tunely— _,/ 3011 75701 31“ 3 475/5 _ 75001 _ Shaa 3" __ _75901 _ 5 aa_._ LTH/3.75001 _2,_!42_ || \\ zf/ / HCl/2 —l_7_5001 _! _' 13.<.> __ _ _L ' 59 \.<.> „ff - ' 9m.<.>.m rs-Jlm \.r,/ nwm Mmmmbmm Www-m 30,1 \_ / / v )( Kai lrv.v x mm ' t_n.Zulu m: 111-"1 75418231 "2282.57 B liv—nm nvm 7541B1Jg 11221432 8 » m 111445 7505.79 119221.715 8 7541565 1188115 hmm-1: WV.111-250! 7541323 11— I." :! hil 111—572 7541-34 11-115! 8 7541E4J4 11331175 Mk 111-2703 5411432113343 B Hk 111-270? 7541128 11 D ut “IH—2723 mian: 1122710 B laik 111-274? 75411142 11—32 B hit 111—2744 "mm.-n 112331925 8 m '! musm na.-m 3 mm 3 754mm 11221828 3 mm 4 mnam MINI—,'? 3 M 5 71mm 49 11238154 3 mm 5 754mm "2984.78 :: mm 7 mmm "MLM 3 M mnam 1 masem 8 75417158 112325131 „.mn “) MHD.! "2374.15 B hv- II ID" 11 75411337 "8277.82 !! III" |- M 12 754131“ 112512 13 ...

Načteno

edesky.cz/d/5811885

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz