Obec Bernartice

Město, městys, obec, MČ
Okres Písek

http://bernartice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Bernartice
Náměstí svobody 33
398 43 Bernartice

Datová schránka: pt7bfi6
E-mail: obec@bernartice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 02. 2023 Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Zběšičky
01. 02. 2023 Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátoru a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
30. 01. 2023 Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
27. 01. 2023 Schválený střed. výhled rozpočtu na období 2024-2026, Schválený rozpočet na rok 2023 - Svazek obcí Milevska
24. 01. 2023 Jednání valné hromady Honebního společenstva Zběšičky ZRUŠENO
20. 01. 2023 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY - 2.KOLO
20. 01. 2023 Rozpočtové opatření č.17/2022
13. 01. 2023 Výzva k podání nabídky na zakázku: "Bernartice – chodník a lávka Týnská ulice"
12. 01. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - zahájení společného územního a stavebního řízení ke stavbě "Vodovod Jestřebice, Kolišov, Bojenice a Bilinka"
10. 01. 2023 Informace k vydávání OP v době voleb
09. 01. 2023 Výzva na přihlášení uchazeče o místo - Řidič traktoru - lesník
09. 01. 2023 Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.14/2022
29. 12. 2022 Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Zběšičky
20. 12. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Bernartice
20. 12. 2022 Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.13/2022
20. 12. 2022 Rozpočtové opatření č.16/2022
19. 12. 2022 VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY - první zasedání okrskových volebních komisí
13. 12. 2022 Schválený střed. výhled rozpočtu na období 2024-2026, Schválený rozpočet na rok 2023
13. 12. 2022 Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Bernartice
13. 12. 2022 Dokument "Územní rozhodnutí o u..." již není dostupný.
12. 12. 2022 Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku v obci Bernartice ze dne 2.10.2006 ve znění pozdějších dodatků
06. 12. 2022 Zápis zastupitelstva č.2 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 1. prosince 2022
05. 12. 2022 Oznámení záměru směny pozemku parc.č. 615/5 v k.ú. Zběšice za pozemek parc.č. 30/2 v k.ú. Zběšice
05. 12. 2022 Rozpočtové opatření č.15/2022
05. 12. 2022 Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
02. 12. 2022 Plánovaná kalkulace ceny vody (pitné, odpadní) pro kalendářní rok 2023
29. 11. 2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 - ZŠ Bernartice
29. 11. 2022 Návrh rozpočtu 2023 s plněním 2022, Návrh rozpočtu FRB 2023, Návrh rozpočtu SF 2023, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025
29. 11. 2022 Oznámení prací na parc.č. 1453/6 a 263/4, parc.č.st. 236 a 253 v k.ú. Bernartice u Milevska
28. 11. 2022 Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.10/2022
25. 11. 2022 Rozpočtové opatření č.14/2022
22. 11. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Bernartice
21. 11. 2022 Návrh rozpočtu Svazku obcí regionu Písecko na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí regionu Písecko na roky 2024-2025
21. 11. 2022 Návrh rozpočtu Svazku obcí Milevska na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Milevska na roky 2024-2026
14. 11. 2022 VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY - stanovení počtu členů OVK, počtu a sídel volebních okrsků, zapisovatelů
14. 11. 2022 Městys Bernartice - vyhlašuje výzvu na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
11. 11. 2022 Pozvánka na jednání valné hromady honební společnosti Borovany
10. 11. 2022 Rozpočtové opatření č.13/2022
09. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.1 územního plánu Bernartice - veřejné projednání
08. 11. 2022 Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.12/2022
03. 11. 2022 Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
01. 11. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovené přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
31. 10. 2022 Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
26. 10. 2022 Výzva na přihlášení uchazeče o místo - Řidič traktoru - lesník
24. 10. 2022 Zápis zastupitelstva č.1 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 14. října 2022
21. 10. 2022 Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.11/2022
18. 10. 2022 Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou
11. 10. 2022 Rozpočtové opatření č.12/2022
07. 10. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Bernartice
05. 10. 2022 Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.9/2022

XML