« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice - Rozpočtové opatření č.15/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ro-15-22.pdf
Městys Bernartice,IČO 00249530 KEO4 1.11.0 UR028
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.15/2022
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Příjmy
org1 org2 Poznámka
<br> Příjmy z prodeje majetku - STL plyn-1 127 980,0031133639 1 127 980,00 0,00 nerealizovaný prodej
-1 127 980,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazenéCelkem za Par: 3639 1 127 980,00 0,00
<br> Příjmy z podílů na zisku a dividend --1 000 000,0021426310 1 000 000,00 0,00 nerealizováno - není potřeba
-1 000 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operacíCelkem za Par: 6310 1 000 000,00 0,00
<br> Příjmy celkem -2 127 980,002 127 980,00 0,00
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Výdaje
org1 org2 Poznámka
<br> Pozemky skládka u Piláku-700 000,0061303639 1 182 950,00 482 950,00 nerealizovaný nákup pozemku pod skládkou
-700 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazenéCelkem za Par: 3639 1 182 950,00 482 950,00
<br> Výdaje celkem -700 000,001 182 950,00 482 950,00
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Financování
org1 org2 Poznámka
<br> Změny stavu krátkodobých prostředků1 427 980,008115 -287 565,89 1 140 414,11
1 427 980,00Celkem za Par: -287 565,89 1 140 414,11
<br> Financování celkem 1 427 980,00-287 565,89 1 140 414,11
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na
závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: 2 Na zasedání dne: 01.12.2022
<br> Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.15
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> 1/1

Načteno

edesky.cz/d/5811884

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz