« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - záměr - pronájem části oplocení na p.č 1275 Jihlavská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 6281 22 zamer Jihlavska oploceni p c 1275
Statutární město Brno Městská část Brno-Bohunice
Rada městské části
<br> Dlouhá 3,625 00 Brno
<br> _____________________________________________________________
č.j.BBOH/06281/22/MO
<br>
Z Á M Ě R
pronajmout nemovitý majetek
<br>
Statutární město Brno,MČ Brno-Bohunice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst.1
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a s usnesením Rady MČ Brno-
Bohunice přijatým na 04.zasedání dne 30.11.2022 po dobu 15 dnů záměr pronajmout část
oplocení na pozemku p.č.1275 v k.ú.Bohunice při ul.Jihlavská o ploše 2,8 m2 pro umístění
reklamy.Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj,katastrální pracoviště Brno-město <.>
<br> Nájem se sjednává za následujících podmínek:
- nájem ve výši 2.500 Kč/m2/rok
- doba neurčitá
- tříměsíční výpovědní lhůta
<br>
<br>
Nabídky a případná vyjádření k uvedenému záměru mohou zájemci zasílat na adresu ÚMČ Brno-
Bohunice,Odbor bytový a majetkový,Dlouhá 3,625 00 Brno nejpozději do 15 dnů ode dne
zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> Další informace poskytne Mgr.XXXXX XXXXXXX,ÚMČ Brno-Bohunice,Odbor majetkový a kontroly <,>
Dlouhá 3,625 00 Brno,tel.547 423 825 <.>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXX
starosta MČ Brno-Bohunice
<br>
na úřední desce i elektronické úřední desce
<br> zveřejněno: sňato:
<br>
2022-12-01T13:46:10+0100
Statutární město Brno,Městská část Brno-Bohunice 4294b03c36c5a81280dd30131711eb60647b840e

Načteno

edesky.cz/d/5811755


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz