« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - záměr změnit NS 08-064/11/BO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 6054 22 zamer zmena NS 064 p c 493 2
Statutární město Brno Městská část Brno-Bohunice
Rada městské části
<br> Dlouhá 3,625 00 Brno
________________________________________________________________________
č.j.BBOH/06054/22/MO
<br>
Z Á M Ě R
změnit nájemní smlouvu
<br>
Statutární město Brno,MČ Brno-Bohunice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst.1
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a s usnesením Rady MČ Brno-
Bohunice přijatým na 04.zasedání dne 30.11.2022 po dobu 15 dnů záměr změnit nájemní
smlouvu č.08-064/11/BO uzavřenou dne 14.11.2001 na pronájem části pozemku p.č.493/2
v k.ú.Bohunice na ul.Na Pískové cestě o výměře 273 m2,který je zapsán na listu vlastnictví č <.>
10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Brno-město.Změnou
nájemní smlouvy dojde ke zvýšení ceny nájemného minimálně na 7 Kč za m2/rok <.>
<br>
<br>
Nabídky a případná vyjádření k uvedenému záměru mohou zájemci zasílat na adresu ÚMČ Brno-
Bohunice,Odbor majetkový a kontroly,Dlouhá 3,625 00 Brno nejpozději do 15 dnů ode dne
zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> Další informace poskytne Mgr.XXXXX XXXXXXX,ÚMČ Brno-Bohunice,Odbor majetkový a kontroly <,>
Dlouhá 3,625 00 Brno,tel.547 423 825 <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXX
starosta MČ Brno-Bohunice
<br>
na úřední desce i elektronické úřední desce
<br>
<br> zveřejněno: sňato:
<br>
2022-12-01T13:42:20+0100
Statutární město Brno,Městská část Brno-Bohunice 97196edb6bfdb7bde6b972f8edb3e6584cdf982b

Načteno

edesky.cz/d/5811753


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz