« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr pronájmu nemovitostí v k. ú. Lipník nad Bečvou (koupaliště)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu nemovitostí v k. ú. Lipník nad Bečvou (koupaliště)
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br> ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
<br> záměr pronájmu
<br> a) nebytových prostor v objektu bez č.p.a č.e <.>,který je součástí pozemku p.č.st.2294 v k <.>
<br> ú.Lipník nad Bečvou,a to:
- videokoutek o výměře 30 m2 <,>
- prostory bufetu včetně sociálního zařízení o výměře 39 m2 <,>
- sklep včetně chladicího zařízení o výměře 27 m2 <,>
<br> b) rampy a příjezdové komunikace pro zásobování situované na části pozemku p.č.1242/21
o výměře cca 60 m2 (viz situační plán) v k.ú.Lipník nad Bečvou <,>
<br> c) terasy před bufetem na části pozemku p.č.1242/21 o výměře cca 250 m2 (viz situační plán)
v k.ú.Lipník nad Bečvou <,>
za podmínek:
- Účelem nájmu bude provozování rychlého občerstvení v areálu koupaliště v Lipníku
<br> nad Bečvou v provozní době koupaliště <.>
- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou,a to od 31.05.2023 do 30.09.2027 <,>
<br> přičemž provozování rychlého občerstvení bude zabezpečeno po celou otevírací dobu
koupaliště,a to v měsících červen – září <.>
<br> - XXXX za pronájem bude stanovena ve výši X.XXX Kč za kalendářní měsíc dle provozní
doby koupaliště (osvobozeno od DPH).Pronajímatel si vyhrazuje právo na zvýšení
nájemného v následujícím období o částku,která odpovídá plné výši inflace oficiálně
vyhlášené Českým statistickým úřadem nebo Českou národní bankou či změnou cen
energií <.>
<br> - Nájemné bude hrazeno na základě faktury vystavené pronajímatelem <.>
- Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho části do podnájmu ani
<br> bezplatného užívání jiné osobě <.>
- Provozování rychlého občerstvení mimo provozní dobu koupaliště,např.při uzavření
<br> koupaliště z důvodu nepřízně počasí,nebude nájemci umožněno.Rozhodnutí o úpravě
provozní doby koupaliště bude plně v kompetenci pronajímatele <.>
<br> - Provozování rychlého občerstvení bude zabezpečeno po celou otevírací dobu koupaliště
bez ohledu na počet návštěvníků,a to v měsících červ...

Načteno

edesky.cz/d/5810266


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz