« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2022
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 2.12.2022
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.07/2022,které se bude konat dne 13.12.2022
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.06/2022
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Náhrada výdělku
5.Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
<br> (nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
6.Dodatky ke Smlouvám o ručení Kraje Vysočina pro nemocnice zřizované Krajem
<br> Vysočina
7.Změna Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava,příspěvkové organizace
8.Vyřazení sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina <,>
<br> příspěvkové organizace a poskytnutí věcného daru
9.FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotace z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ
<br> STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2022 – návrh na provedení rozpočtového opatření
10.Prodej pozemků okružní křižovatka Jihlavská - Chelčického Žďár nad Sázavou
11.Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací - k.ú.Bílý Kámen
12.Darování pozemku v k.ú.Dědkov a obci Blízkov
13.Koupě nemovitostí v k.ú.a obci Telč v rámci " Transformace Domova Černovice -
<br> Lidmaň"
14.Dodatek Zřizovací listiny Domova Ždírec
15.Dodatek Zřizovací listiny Domova ve Věži
16.Dodatek Zřizovací listiny Střední školy průmyslové,technické a automobilní Jihlava
17.Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú.Helenín a obci Jihlava od České republiky -
<br> Správy železnic,státní organizace
18.Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II.a III.třídy (2022_6)
19.Majetkoprávní vypořádání po stavbě "Novostavba ...

Načteno

edesky.cz/d/5809763

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz