« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Zahájení zjišťovacího řízení k záměru: „Změny na zdroji Výroba elektrotechnických polotovarů a materiálů na bázi organických a anorganických látek“ .

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví,jako příslušný úřad
<br> podle § 22 písm.a) zákona,Vám zasílá v souladu s § 6 odst.5 zákona oznámení záměru „Změny na zdroji
Výroba elektrotechnických polotovarů a materiálů na bázi organických a anorganických látek“ <.>
<br> Oznámení je zpracované v rozsahu přílohy č.3 k zákonu.Oznamovatelem je v souladu s § 6 odst.1 zákona
<br> společnost COGEBI a.s <.>,Vožická 2104/28,390 02 Tábor,IČO 006 59 487.Sdělujeme Vám,že tento záměr
bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona <.>
<br>
Předmětem záměru je instalace tří nových lakovacích XXXXX do výrobní haly VX,a to lakovací linky Menzel
<br> s kapacitou 130 t organických rozpouštědel za rok,lakovací linky New Mecano s kapacitou 95 t organických
<br> rozpouštědel za XXX a lakovací linky Duplex-X s kapacitou XXX t organických rozpouštědel za rok <.>
<br>
Město Tábor jako dotčený územně samosprávné celek neprodleně zveřejní v souladu s § 16 odst.2 zákona
na úřední desce informaci o oznámení a o XXX,kdy a kde je možné do oznámení nahlížet.Doba zveřejnění je
<br> dle § 16 odst.2 zákona nejméně 15 dnů.Město Tábor zároveň v souladu s tímto ustanovením zašle
příslušnému úřadu písemné vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce
<br> (informaci lze zaslat také na e-mail: korinkova@kraj-jihocesky.cz),a to v nejkratším možném termínu <.>
<br>
<br>
Veřejnost,dotčená veřejno...

Načteno

edesky.cz/d/5808865


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz