« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice - Plánovaná kalkulace ceny vody (pitné, odpadní) pro kalendářní rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

planovana-kalkulace-ceny-vody-pitne-odpadni-pro-kalendarni-rok-2023.pdf
PLÁNOVANÁ KALKULACE CENY voov (PITNÉ,ODPADNÍ) PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2023
<br> PRO OBLAST (LOKALITU) : A176 Bernartice položka kalkulační položky _ měmá vada Pimá — ma “:dpadní Jednotka 2022 2023 2022 2023 1 2 _2a ' ' 3 : 3 4 _ 4 1,Materiál Kč 568 400 ' 715 204 10 000 5 000 1,1 surová voda podzemní + povrchová Kč 0 ' 0 O.0 1,2 _ ' pitná voda převáá + odpadní voda předaná k čištění kč _ 540 400 _ 686 204 0 '.0 1._3 _ ' chemikálie Kč _ _ _0 0 _ _ 6 _ 0 1.4 ostatni materiát Kč _ 28 %] 29 000 10000 5 000 2.Energie Kč 16 500 ' 11 000 201 000 350 00_0 2.1 elektrická energie Kč _ _ 3 300 6 000 158 000 315 000 2.2 Ostatní enenEeÉlyn,pev.a k_apal.ener <.>,_P_HA_A) € 13% 5000- 4M_ 35 000 3.Mzdy Kč O 0 270 233 309 900 3.1 přírn_é mzdy Kč 0 o 194 989 226 200 3.2 ostatni osoŠní náklady _ _ _ Ř: 0 O 75_ E _ _ E00 4,Ostatní přímé náklady Kč 138 955 i 164 100 77 237 96 100 4.1 o_dpisy infrastrukturního majetku (sml_uvn_í investice) Kč 0 i _ _ 0 0 _ 0 4.2 obnovující opravy irifraštrlíkturršo majetku Kč 0 —0 0 _ _ _ 0 4.3 opravy inTastruktumĚio_ majetku ostatni_ _ _ Kč 138 855,163 1CE_ " 77 137 95 100 4.4 pachtovné / nájemné infrastruktumíhomajet—ku _ Kč 100- 1 000 ' 100 _ 1 000 5,Jiné provozní náklady Kč 74 810 80 202 139 544 182 394 5.1 poplatky za vypou_štění odpad—ních vod Kč O 0 0 _ 11 000 5.2 ostatni provozní náklady externí _ Kč 9 900 7 % 20 000 _ 21 920 5.3 ostatni provozni náklady ve vlas_tni_ríši_ _ _ Kč 64 910 73 202 _ _ 119 544 149 474 6.finanční náklady Kč 0 I 0 _0 * 0 7.finanční výnosy Kč 0 l 0 O - 0 8.výrobní režie _ Kč 22 725 ' 28 072 ' 34 845 ' __40'34 9.správní režie Kč 34 650 ': 42 834 53 130 Í 61 773 10.úplné vlastní náklady (UVN) Kč I 856 040 _' 1 041 412 785 989 „ 1 045 651 A počet pracovniků osob 3 voda pitná fakturovaná m3 22 900 24 200 ' C - z toho domácnosti m3 1 o' voda odpadní odváděnáiakturovaná m5 34 900 [ 34 900_ E - z toho domácnosti m3 | _ F ' voda srážková fakturovaná rn3 _ _ G voda odpadní čištěná _ _ m3 __ I _ H pitná nebo odpadní voda převzatá _ _ ...

Načteno

edesky.cz/d/5807878

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz