« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Návrh rozpočtu městyse Maršovice na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu městyse Maršovice na rok 2023
Celkový objem příjmů: 18 106 500,00
<br> 16 930 500,00
<br> 1 176 000,00
<br> ODPA POL.PŘÍJMY
<br> SCHVÁLENÝ
<br> ROZPOČET
<br> 2022
<br> UPRAVENÝ
<br> ROZPOČET
<br> 2022
<br> NÁVRH
<br> ROZPOČTU
<br> 2023
<br> 1xxx Daňové příjmy 11 726 000,00 12 854 410,00 15 736 000,00
<br> 4111 Neinv.přij.transf.z VPS SR 0,00 143 079,63 50 000,00
<br> 4112 Neinv.přij.transf.ze SR-čin.místní správy 140 000,00 140 400,00 140 000,00
<br> 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 0,00 381 307,00 0,00
<br> 4213 Inv.přijaté transf.ze SF 0,00 0,00 0,00
<br> 1031 Pěstební činnost (les) 350 000,00 350 000,00 500 000,00
<br> 1070 Rybářství 45 000,00 45 000,00 20 000,00
<br> 2310 Pitná voda 300 000,00 300 000,00 350 000,00
<br> 2321 Stočné 300 000,00 300 000,00 350 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 7 000,00 0,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 175 000,00 175 000,00 182 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 50 000,00 489 419,00 88 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 20 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 3635 Územní plánování 100 000,00 100 000,00 100 000,00
<br> 3639 Komun.služby a územní rozvoj-MH 115 000,00 123 833,00 119 000,00
<br> 3725 Využ.a znešk.komun.odpadů(EKO-KOM) 200 000,00 200 000,00 250 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 1 500,00 1 500,00 1 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan.operací 500,00 500,00 500,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům 200 000,00 200 000,00 200 000,00
<br> 13 723 000,00 15 831 448,63 18 106 500,00
<br> ODPA POL.VÝDAJE
<br> SCHVÁLENÝ
<br> ROZPOČET
<br> 2022
<br> UPRAVENÝ
<br> ROZPOČET
<br> 2022
<br> NÁVRH
<br> ROZPOČTU
<br> 2023
<br> 1031 Pěstební činnost (les) 872 000,00 787 000,00 802 000,00
<br> 1070 Rybářství 75 000,00 80 000,00 75 000,00
<br> 2212 Silnice 1 271 000,00 2 331 000,00 581 000,00
<br> 2219 Ostatní komunikace 0,00 0,00 200 000,00
<br> 2223 Bezpečnost silničního provozu 170 000,00 170 000,00 0,00
<br> 2292 Dopravní obslužnost (BENE-BUS) 192 525,00 192 525,00 215 000,00
<br> 2310 Pitná voda 894 000,00 894 000,00 1 372 000,00
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5807652

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz