« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech - Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech - Návrhy rozpočtů příspěvkocýh organizací pro rok 2023
'080
<br> Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
<br> 1.N 'vrhv rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2023 2.N vrhv střednědobého výhledu rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2024 a 2025
<br> Jsou v souladu s přtslušnymi ustanoveními zákona E- 250/2000 Sb „ 0 rozpočtových pravtdlech územních rozpočtů,v platném měni
<br> n ZVEŘEJA'ÉNY ELEKTROMCKY NA WEBU I'ÝCH s miminku JEDNO Tu I/ÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
<br> NÁZEV PŘÍSPĚVKU vf au GAMZACE sfpta í'ČO animz nm WEBOVÉ STRÁNKY,kde jsou dokumenty zveřejněny
<br> 1_ Mateřská škola -Mčstn,Týniště nad Orlití
<br> Lipská 259,Týniště nad Orlicí 75015048 75017879 httg:ams—dub.tvniste—.czlcs/dokumentv-l.html
<br> 50884541 www.zstvníste.cz/cs/informace-o-skole/dokumentv/
<br> 2.Mateřská škola — L' DUBU 3_ Základní škola Týniště nad Orlicí
<br> Družstevní 938,Týniště nad Orlicí
<br> Komenského 828,Týniště nad Orlicí
<br> 4.Základní umttttiu't škola Týniště nad Orlicí Tyršovo nám.235,Týniště nad Drltcí 71230980 http:/!wwwzustvníste.cz/d0ku mentyi
<br> 5 Dům dětí a mládeže.Týniště nad Orlicí Mírové nám.271,Týniště nad Orlici 71237879 https://www.ddmtyníste.cz/dokumenty-ke—stazení
<br> 5.Městké knihovna Týniště nad Orlicí ČíArmádv 937,Týniště nad Orlí 48616303
<br> www.kníhovn at niste.cz o—knihovne/
<br> 7.Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí Tyršovo nám.478,Týniště nad Orlici 42888138 http:/!kc.tyníste.cz/cs/kuItumí-centrum/dokomenty!
<br> 8.Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí Turkava 785,Týniště nad Orlicí 42886198 www.gctyníste.cz,v sekci Legislativa
<br> & Služby městu Týniště nad Orlicí Za drahou 987,Týniště nad otitci 42885086 http:lis|uzby.tvníste.cz/cs/o-nas/dokumenty/rozpocet.html
<br> n VLÍSTÍNNÉ PODÚBÉ KNAHLÉDNUTÍ
<br> NÁZEV PŘÍSPĚVKU VÉ on GANíZACE 577710 760 v tis TfNNÉ PODOBĚ DOKUMENTY ULOŽENY u
<br> (kontaktní osoba)
<br> mísou! HODINY
<br> Mateřská “““" “Měsm- TÝniště "“ Orlicí Lipská 255,Týniště nad Orlici 75015048 Bc.Iva Štuiířová.ředitelná.přízemí PO: 3 * 14 "
<br> lv Mateřská škola...

Načteno

edesky.cz/d/5807527


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz