Město Týniště nad Orlicí

Město, městys, obec, MČ
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://tyniste.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Týniště nad Orlicí
Mírové nám. 90
517 21 Týniště nad Orlicí

Datová schránka: y9wbaus
E-mail: mestsky.urad@tyniste.cz, podatelna@tyniste.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 06. 2023 Oznámení o uložení písemnosti
09. 06. 2023 Oznámení o uložení písemnosti
08. 06. 2023 Stanovení trvalé úpravy provozu na pozemní komunikaci
06. 06. 2023 Oznámení termínu konání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí - 19.6.2023
06. 06. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních kominukacích
06. 06. 2023 Oznámení o uložení písemnosti
05. 06. 2023 Usnesení o nařízení elektronické dražby
05. 06. 2023 Závěrečný účet DSO Křivina za rok 2022
05. 06. 2023 Oznámení DSO Křivina o povinně zveřejňovaných dokumentech pro rok 2023
01. 06. 2023 Upozornění na odstávku elektřiny-15.6.2023-část obce Týniště n.O., Štěpánovsko
01. 06. 2023 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
01. 06. 2023 Návrh Závěrečného účtu města Týniště nad Orlicí za rok 2022
01. 06. 2023 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech města Týniště nad Orlicí - Návrh Závěrečného účtu města Týniště nad Orlicí za rok 2022
31. 05. 2023 Oznámení o uložení písemnosti
31. 05. 2023 Stanovení trvalé úpravy provozu na pozemní komunikaci
31. 05. 2023 Záměr města Týniště nad Orlicí - prodej pozemku v k.ú. Týniště nad Orlicí
29. 05. 2023 Oznámení o zahájení společného řízení_Warehouse 104 - výrobní a skladovací hala Týniště nO vč TDI
29. 05. 2023 Veřejnoprávní smlouva k zajišťování výkonu činnosti obecní policie
26. 05. 2023 Oznámení o uložení písemnosti_Izakovič
26. 05. 2023 Oznámení o uložení písemnosti_Vondráček
23. 05. 2023 Územní rozhodnutí o umístění stavby_Distribuční vedení NN_VN, Týniště nad Orlicí_sídliště U Dubu
19. 05. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 05. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 05. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 05. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 05. 2023 Veřejná vyhláška_Oznámení o zahájení územního řízení_Kabelové vedení - Žďár na Orlicí, Světlá, p.č. 709/98, knn
16. 05. 2023 Záměr města Týniště nad Orlicí - prodej části pozemku v k.ú. Týniště nad Orlicí
16. 05. 2023 Záměr města Týniště nad Orlicí - pronájem části pozemku v k.ú. Týniště nad Orlicí
15. 05. 2023 Návrh Závěrečného účtu DSO Křivina za rok 2022
15. 05. 2023 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO Křivina pro rok 2023
15. 05. 2023 Dokument "Stavební povolení - Z..." již není dostupný.
12. 05. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
11. 05. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
11. 05. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
11. 05. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
11. 05. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
11. 05. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
09. 05. 2023 Opatření obecné povahy - Stanovení trvalé úpravy provozu na pozemních komunikacích - realizace parkoviště a zpevněných ploch u prodejny LIDL v Týništi nad Orlicí
09. 05. 2023 Dokument "Usnesení o elektronic..." již není dostupný.
09. 05. 2023 Rozhodnutí - společné povolení stavby - SO 005 - venkovní zpevněné plochy u budoucí prodejny LIDL v ul. V. Opatrného v Týništi nad Orlicí
02. 05. 2023 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2022
02. 05. 2023 Upozornění na odstávku elektřiny - 22.5.2023 - Albrechtice nad Orlicí, Štěpánovsko
28. 04. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
28. 04. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
28. 04. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
26. 04. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
26. 04. 2023 Záměr města Týniště nad Orlicí o pronájmu části pozemku v k.ú. Týniště nad Orlicí
26. 04. 2023 Záměr města Týniště nad Orlicí o pronájmu části pozemku v k.ú. Týniště nad Orlicí
26. 04. 2023 Záměr města Týniště nad Orlicí o pronájmu části pozemku v k.ú. Týniště nad Orlicí
26. 04. 2023 Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu

XML