« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Týniště nad Orlicí na období 2024-2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Týniště nad Orlicí na období 2024-2026
MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Mírové nám.90 IČO 002 75 453 DIČ C200275468
<br> Třída 1 Daňové příjmy 101 000 000,00 103 500 000,00 106 000 000,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 8 200 000,00 3 200 000,00 8 200 000,00 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> Třída 4
<br> Přijaté dotace 6 000 000,00 5 000 000,00
<br> G 000 000,00
<br> Třída 5 Běžné Výdaje 55 500 000,00 57 000 000,00 57 000 000,00 Závazky 43 000 000,00 42 500 000,00 43 000 000,00
<br> Třída 6 Kapitálové výdaje 19 000 000,00 21 000 000,00 20 500 000,00 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 5 300 000,00 2 800 000,00 300 000,00
<br> uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
<br> 8124
<br> -3 000 000,00 0,00 0,00
<br> Komentář Dlouhodobé závazky (poiožka 8124 — splátky dlouhodobých přijatých půjčený-ch prostředků) obsahují splátku úvěru,který bude splacen k 31.12.2024 <.>
<br> Datum: 28.11.2022 Zpracovala: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX,vedouci finančního odboru
<br> XXXXX XXXXXXXXX v.r.starosta města
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na webových stránkách města Týniště nad Drliciv sekci Rozpočet města.00 listinné podoby dokumentu je možné nahlédnout u vedoucífinančního odboru,ve 3.patře Městského úřadu vTýništi nad Orlicí <.>
<br> VYVĚŠENO: 03 — M ' fW/Z/
<br> SEJMUTO:.<.> fxfýrrsrsw ÚŘAD !Y- \ =i-c- nad f'JrIíCi MJ VÍM,-Ii.“ mír & ít-L-
<br>.<.> fitr" <“ " al? 2: 'Iýníššé A"
<br> nad Orlím
<br> XXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5807526


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz