« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Návrh rozpočtu města Týniště nad Orlicí na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu města Týniště nad Orlicí na rok 2023
MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Mírové nám.90,IČO: 002 75 468,DIČ: C200275468
<br> NÁVRH ROZPOČTU na rok 2023
<br> (v Kč) PŘůMv návrh rozpočtu (! I'l étřídě i “' “ " 2023 tř.1 Daňové příjmy 101 431 000,00 tř.2 Nedaňové příjmy 8 297 980,00 tř.3 Kapitálové příjmy 2 800 000,00 tř.4 Přijaté transfery 6 260 200,00 P Ř Íl M v celkem 118 839 180,00 VÝDAH návrh rozpočtu \! h 6 třídě [ ru OV n 2023 tř.5 Běžné výdaje 129 332 280,61 tř.5 Kapitálové výdaje 21 549 000,00
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 151 381 280,61
<br> 1 toho odvětvové třídění
<br> 10xx Zemědělství a lesní hospodářství ?15 000.00
<br> lex Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 50 000,00
<br> 22xx Doprava 15 042 500,00
<br> 23xx Vodní hospodářství 350 000,00
<br> 31xx Vzdělávání 15 287 928,00
<br> 323x Základní umělecké,jazykové a zájmové vzděláváni 860 340,00
<br> 33xx Kultura,církve a sdělovací prostředky 10 163 014,00
<br> 34xx Tělovýchova a zájmová činnost 8 304 152,00
<br> SSxx Zdravotnictví 2 290 000,00
<br> 36xx Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 29 433 521,00
<br> 37xx Ochrana Životního prostředí 10 423 000,00
<br> 43xx Sociální služby a pomoc 11 253 800,00
<br> szxx Civilní připravenost na krizové stavy 100 000,00
<br> 53xx Bezpečnost a veřejný pořádek 4 614 000,00
<br> SSxx Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1.559 500,00
<br> 61xx Územní samospráva 28 881 000,00
<br> 622x Zahraničníoomoc a mezinárodní spoluprácejinde nezařazená 0,00
<br> 63xx Finanční operace 2 915 000,00
<br> 6410: Ostatní činnosti 9 138 525,61
<br> s A i.o o příjmů a výdajů j -32 542 100,61
<br> HNANCOVÁNÍ druhové třídění "áwh mna" 2023
<br> 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 35 660 000,00 8124 Splátký dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -117 899,39 8901 Operace 2 peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru -3 000 000,00
<br> FINANCOVÁNÍCELKEM
<br> 32 542 100,61
<br> Zpracovala: Mgr,XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> starosta města
<br> Navrh rozpočtu je...

Načteno

edesky.cz/d/5807525


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz