« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČASTI PRAHA 15
<br> Vyvěšeno dne: Sojmuto dne:
<br> \í,í>
<br> Počet iTstú:
<br> PRA
PRA
PRA
PRA
<br> HA
GUE
GA
G
<br> Správa služeb
hlavního města Prahy
<br> Kundratka 1951/19
180 00 Praha 8 ~ Libeň
<br> Pan
FLORIAN- MARIAN DUD AU
Nar.: ■■ 1991
Nad Opatovem 2140/2
149 00 Praha
<br> ■
Č.j.Vyřizuje / telefon
<br> Hylská/ 222 027 519
ID Datum
<br> 10.10.2022SSHMP 19685/2022 9502
<br> Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
(§ 1 9d odst.1 zákona Č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon“))
<br> Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČO 70889660,Kundratka
č.p.19,Praha 8,(dále jen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace
hl,m.Prahu Vás vyzývá podle ustanovení § 19d odst.1 zákona,jakožto provozovatele vozidla tovární
značky Ford,RZ: 5A74481,VIN: WF0AXXGAJAWT70589,odstaveného na veřejně přístupné pozemní
komunikaci Praha 15,Rezlerova 278/64
v rozporu s ustanovením § 19 odst.2 písm.h) zákona,abyste vozidlo,které po dobu více než 6 měsíců
nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno
na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické
prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční
kontrolou,odstranil z komunikace a odstavil jej mimo veřejné pozemní komunikace nebo odstranil důvod <,>
pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích <.>
<br> Nebude-li vozidlo do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy odstraněno z komunikace nebo nebude
odstraněn důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích,bude odstraněno
vlastníkem komunikace a odstaveno na odtahovém parkovišti SSHMP na náklady jeho provozovatele <.>
<br> Přemístění vozidla na jinou veřejně přístupnou pozemní komunikaci ve vlastnictví hl.m.Prahy se
nepovažuje za odstranění vozidla z pozemní komunikace ve smyslu ustano...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz