« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením "Bytový dům U Forstu" na pozemcích parc. č. 370/1, 370/7 a 370/25 v k.ú. Hostivař, Praha 10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením "Bytový dům U Forstu" na pozemcích parc. č. 370/1, 370/7 a 370/25 v k.ú. Hostivař, Praha 10
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA
<br> Sejmuto dne:Vyváleno dne:J*Jj MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> Wf ODBOR stavební
Praha 15
<br> PoWiiMrPďadavůč |
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> Čj.:
NAŠE ZN.:
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
<br> rÚMČ P15 59733/2022/OST/JSo
045874/2022/OST/JSo
Ing.XXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
Jiri.Sobota@prahal5.cz
<br> Vf úí t JN Í LHŮTĚ 1
VYVr.ŠENO I ELEKTRONICKY
<br>,wwtf/.praha15.cz
DLE ROZDELOVNIKU
<br> L J
29.11.2022DATUM:
<br> OZNÁMENI
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM
<br> Bytový a obchodní komplex Hostivař,s.r.o <.>,IČO 27140601,Pražská 810/16,102 00 Praha-
Hostivař,kterého zastupuje LILA-architektonický ateliér,s.r.o <.>,IČO 63985641,Na zájezdu 1944/14,101
00 Praha-Vinohrady
<br> (dále jen "stavebník") dne 12.8.2022 podal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na
stavbu nazvanou:
<br> „Bytový dům ulice U Forstu“
<br> na pozemcích pare.č.370/1,a 370/25 v katastrálním území Hostivař,Praha 10 <.>
<br> Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno.Odbor stavební Úřadu
městské části Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1,Praha 10 - Horní Měcholupy vydal na stavbu stavební
povolení spis.zn.2041 1/2021/OST/SPu dne 21.9.2021
<br> Změna stavby zejména spočívá v:
<br> dispozičních změnách nebytových prostorů v 1.PP a 1.NP
<br> dispozičních změnách všech bytů (celkový počet bytů zůstává nezměněn) <.>
<br> změně umístění bytových lodžií
<br> změně termínu dokončení stavby do 06/2025
<br> Odbor stavební Úřadu městské části Praha 15 se sídlem Boloňská 478,Praha 10 - Horní Měcholupy,jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),a podle obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb <.>
hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje podle § 118 odst.2 a
§ 1 12 odst.1 stavebního zákona zahájení řízení o změně ...

Načteno

edesky.cz/d/5807461

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz